سخن روز /
معرفی مدیر استان
معرفی مدیر تعاون روستایی استان مازندران؛
 
 نام ونام خانوادگی: آقای مهندس سلیمان حاتم نژاد

شماره تماس: 33240042

شماره دورنگار: 33256815

آدرس الکترونیکی:

 
شرح وظایف مدیر استان:

1- افتتاح حسابجاری نزد بانکها و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام معاملات نقدی یا مدت دار با شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی با رعایت مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوط.

2- اجرای مصوبات، دستورالعمل ها و آیین نامه های وزارت کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سایر نهادهای بالادستی.

3- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه عملیات مدیریت استان و هم چنین امور مربوط به تعاونی ها و تشکلهای بخش کشاورزی به استثنای آنچه از وظایف شورا و هیات مدیره آنها تعیین شده است.

4- نظارت بر اجرای اساسنامه و آئین نامه های سازمان و امضای قراردادهائی که متن و یا نمونه آن به تصویب هیات مدیره سازمان مرکزی رسیده است.

5- انجام کلیه اموری که برای اداره مدیریت استان لازم است در حدود مقررات مربوط به استثنای ....

6-مدیر استان مسئول حسن انجام امور سازمان در قالب مفاد اساسنامه و اجرای قوانین و مقررات ذیربط و حفظ حقوق ، منافع و اموال سازمان .

7- اجرای سیاست های دولت در چارچوب قوانین و مقررات .

8- تلاش و رایزنی برای تهیه و تامین بودجه مورد نیاز استان و نظارت بر حسن اجرای آن و انجام کلیه امور مالی ، اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی و اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات.

9- تدوین چشم انداز و تهیه برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت برای اجرای وظایف مدیریت استان و کلیه واحدهای شهرستانی تابعه

10 - تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و تدوین دستورالعملها ، آیین نامه های خاص ، بخشنامه ها و شیوه نامه های مورد نیاز سازمان و مدیریت استان .

11- طرح دعاوی ، دفاع از حقوق و اهداف سازمان ، اعلام جرم علیه اشخاص در چارچوب وظایف قانونی در مراجع قضایی ، کمیسیون ها ، مراجع حل اختلاف اداری ، تقاضای صدور اجرائیه علیه بدهکاران اصالتاً یا توسط وکیل با حق توکیل به غیر .

12- اجرای سیاستها حمایتی دولت در خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی ، دامی و باغی.

13- اجرای کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در قوانین و مقررات مربوط به تشکیل ، ثبت و نظارت بر اشخاص (حقیقی وحقوقی )و انجام اموری که برای اداره اهداف سازمان لازم است در حدود مقررات مربوطه .

14- انجام سایرامور ارجاعی ازسوی وزیرجهادکشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درحدود مقررات مربوطه
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/11/10
تعداد بازدید:
1808
Powered by DorsaPortal