سخن روز /
انتصاب سرپرست دفترمعاونت برنامه ریزی و منابع اعتباری
1398/02/18
طی حکمی از سوی مهندس کمالی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آقای محمود جعفری به سمت سرپرست دفترمعاونت برنامه ریزی و منابع اعتباری تعیین و منصوب شد.

به گزارش (پات)؛ طی حکمی از سوی مهندس کمالی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آقای محمود جعفری به سمت سرپرست دفترمعاونت برنامه ریزی و منابع اعتباری تعیین و منصوب شد.
در قسمتی از این حکم آمده است
امید است با استفاده از کلیه ظرفیتها و استعدادها ، در راستای مأموریتهای ذاتی آن دفتر از جمله تهیه و تدوین ضوابط ، معیارها و خط مشی های کلی در امر برنامه و بودجه ریزی ، عملیاتی کردن بودجه ، فراهم آوردن مقدمات لازم برای تهیه آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و تفاهم نامه های فی مابین سازمان و بانکها ، نظارت بر اجرای طرحها ، توزیع به موقع اعتبارات ، پیگیری اخذ تسهیلات بانکی برای سازمان و شبکه تعاونیهای کشور ، گامهای موثری بردارید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در ایفای وظایف و مسئولیتهای محوله موفق باشید.
تعداد مشاهده خبر375 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_main_block13
Powered by DorsaPortal