بازدید مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نمایشگاه توانمندیهای زنان روستایی
1401/11/03
مهندس نیکبخت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بهمراه مهندس خوشخو مشاور و مدیر کل حوزه مدیر عامل، روابط عمومی، بازرسی و ارزیابی عملکرد و دکتر معتمد سرپرست معاونت امور فنی و بازر گانی از نمایشگاه توانمندیهای تعاونی های روستایی زنان بازدید کردند.

✅به گزارش پات در حاشیه این بازدید مهندس محمد علی نیکبخت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برگزاری این نمایشگاهها فرصت مغتنمی است تا ضمن معرفی و ارائه توانمندیها و عملکرد تعاونیهای روستایی زنان در جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی و روستایی تلاش کنیم.

⬅️وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندیهای روستایی زنان و همچنین حمایت از تشکل ها و تعاونیهای روستایی زنان و کمک به بازار یابی تولیدات آنها است.

⬅️گفتنی است: نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای تعاونی روستایی زنان از استانهای کردستان ، همدان و کرمان در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی از اول لغایت 5 بهمن ماه سالجاری در حال برگزاری است.

تعداد مشاهده خبر984 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_main_block11
Powered by DorsaPortal