توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با محوریت کشاورزی دانش بنیان
معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام‌های بهره برداری سازمان خبر داد:
1401/05/11
محمدی، معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام‌های بهره برداری از تقویت و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با محوریت کشاورزی دانش بنیان در شرکتهای تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت خبر داد.

به گزارش پات، محمدی معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام‌های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام این خبر گفت: در این راستا دفتر نظامهای بهره‌برداری از تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی، ارتقای شاخص های مکانیزاسیون کشاورزی و دستیابی به تولید پایدار، اقتصادی و اشتغال آفرین از طریق بکارگیری فناوری های نوین ماشینی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت با همکاری دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی‌ها از طریق ابلاغ سراسری سهمیه استانی تسهیلات خط اعتباری شماره 10 مکانیزاسیون اقدام نموده است.

وی ادامه داد: برنامه تسهیلاتی دهمین خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به میزان 50000 میلیارد ریال برای سال 1401 میباشد که این مبلغ برای زیربخشهای زراعت 25083، باغبانی 11847، دام و طیور 5848، شیلات و آبزیان 3467، گیاهان دارویی 1530، جنگل و مرتع 482 و گلخانه 1743 میلیارد ریال پیش بینی گردیده است.

محمدی افزود: از جمله اولویتهای زیربخشهای تخصصی شامل توسعه کشت محصولات اساسی نظیر گندم، جو، برنج، کلزا، پنبه، حبوبات، توسعه کشت نشایی، توسعه کشاورزی حفاظتی، مکانیزاسیون گلخانه ها، توسعه روشهای مقابله با سرمازدگی و هوشمندسازی عملیات بخش کشاورزی می باشد. فهرست ماشینها، ادوات و تجهیزات مشمول بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات توسعه مکانیزاسیون در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون به آدرس www.agmdc.ir در دسترس شرکتهای متقاضی قرار گرفته است.

معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام‌های بهره برداری سازمان ادامه داد: براساس توافق صورت گرفته بین مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و دفتر نظامهای بهره برداری به دلیل دارا بودن شرط تشکیل واحد مکانیزاسیون در اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی، با هدف تسریع در فرآیند تشکیل پرونده درخواست تسهیلات، مرحله صدور پروانه واحد مکانیزاسیون برای این شرکت¬ها حذف گردید.

محمدی در پایان یادآور شد: دفتر نظام های بهره برداری میزان جذب تسهیلات ویژه مکانیزاسیون در هر استان را از جمله شاخص های ارزیابی مسئولین محترم نظام بهره برداری در سال جاری اعلام نموده است.

تعداد مشاهده خبر491 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal