سخن روز /
آگهی مناقصه عمومی امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی (به صورت حجمی) مجموعه های تحت پوشش خود را به مؤسسات و شرکت های مراقبتی، که دارای مجوز لازم از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرکز انتظام ناجا) دارای رتبه 1 و 2 مطابق با موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصه، قانون برگزاری مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید وفق مواد 6، 7، 8، 12 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 07/10/1382 و اصلاحات بعدی از باب مبادله ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی اقدام و حداکثر ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی: www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرسWWW.CORC.IR مراجعه و با توجه به آگهی مناقصه درج شده به شماره 2000001151000002 در سیستم مزبور نسبت به دریافت اسناد و مدارک از تاریخ 23/04/1400 لغایت 26/04/1400 اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی می باشد، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه پنجم (دبیرخانه حراست) تحویل و رسید دریافت نمایند.


روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
1400/04/23
Powered by DorsaPortal