تاریخ انتشار : ۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۲۴
جالب است ۱
در جلسه کارگروه طرح‌ها و لوایج وزارت جهاد کشاورزی انجام شد:

بررسی پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

در جلسه کارگروه طرح‌ها و لوایح وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی بررسی شد.
بررسی پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

جلسه کارگروه طرح‌ها و لوایح وزارت جهاد کشاورزی با هدف بررسی پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی جهت ارائه به هیئت محترم وزیران با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نظام صنفی کشاورزی کشور، دفتر امور حقوقی، دفتر امور مجلس، مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه و موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پات و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد، این جلسه با توجه به درخواست نظام صنفی کشاورزی کشور و تصویب اولین جلسه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مبنی بر پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه تشکیل گردید.

از جمله موارد مطروحه در این جلسه موضوع اختیاری بودن پروانه‌های کسب و اعتبار بخشی آن، تشکیل اتاق اصناف کشاورزی استان، تامین منابع مالی برای استقرار و حمایت از ساختار جدید نظام صنفی بود که مورد تایید و تصویب حاضرین قرار گرفت و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات و طی تشریفات قانونی از طریق وزارت جهاد کشاورزی جهت بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال گردد.

حاضرین این جلسه عدل طلب، ادیب و حسینی (دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد)، اسلامجو، خانم عباسپور (امور حقوقی)، رستمی (مرکز نوسازی و تحول اداری)، پالوج و خانم سلطانی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی)، پیشه ور، امینی، خاکزاد، مقدم (نظام صنفی کشاورزی کشور) بودند.
 
https://corc.ir/vdcakan6149na.5k4.html
corc.ir/vdcakan6149na.5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما