سخن روز /
بیانیه مدیران عامل اتحادیه های ملی و سراسری تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
1400/02/19
 به گزارش پات، مدیران عامل اتحادیه های ملی و سراسری تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران متن بیانیه ای را در خصوص درخواست لغو بند سوم مصوبه هیات وزیران مبنی بر انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به دفتر معاون اول ریاست جمهوری ارسال کردند.

⬅️ در این بیانیه آمده است:

جناب آقای مهندس جهانگیری 

معاون اول محترم رئیس جمهور

موضوع: درخواست لغو بند 3 مصوبه شماره 11800/ت 038 مورخ 06/02/1400

سلام علیکم

  احتراماً هماهنگونه که مستحضرید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در طول عمر بیش از 52 ساله خود منشاء خدمات بی شماری بوده که از جمله آنها تشکیل ، توسعه ، آموزش ، ترویج ، ساماندهی ، حمایت ، هدایت و نظارت بر تعاونیهای روستایی و کشاورزی در سطح کشور می باشد ، از اواخر سال 1388 بقیه امور تشکلهای بخش کشاورزی که هنوز توسط وزارت جهاد کشاورزی اداره می شد نیز از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به این سازمان محول گردید و عملاً حوزه ماموریت و وظایف این سازمان تشکلهای غیر تعاونی بخش کشاورزی را نیز شامل می شود.

در مورخه 6/2/1400 هیئت محترم وزیران در بند 3 تصویب نامه شماره 11800/ت58038هـ حکم به شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری این سازمان به بخش غیر دولتی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است. در این رابطه موارد ذیل قابل توجه می باشد:

اساسنامه این سازمان در سال 1348 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و براساس ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح  یا تغییر در اساسنامه مذکور در صلاحیت قوه مقننه می باشد و بر همین اساس ، دادنامه شماره 50 مورخ 20/2/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبه 24246ت/1586 مورخ 21/1/1381 هیئت وزیران را که متضمن واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده ابطال نموده است ، لذا ادغام این سازمان بدون تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین کشور می باشد.

در تصویب نامه ، واگذاری وظایف تصدی گری به تعاونیها و اتحادیه های بخش کشاورزی منحصر نشده و لذا این نگرانی وجود دارد که اتفاقاتی که در ادغام یا واگذاری سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی افتاد در اینجا هم تکرار شده ، سرمایه های عظیم بخش تعاون کشاورزی که در حال حاضر بر اساس تبصره 3 ماده 34 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای حمایت از تشکلها در اختیار تعاونیهای روستایی و کشاورزی است ، از این بخش جدا و به ثمن بخس به تاراج گذاشته شود.

3- سازمان در سالهای اخیر بخش عمده وظایف تصدی گری خود را به تشکلها بخصوص اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران که بر اساس مواد 60 تا 64 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 تشکیل شده است واگذار نموده است.

4- با ادغام واحدهای تخصصی مرتبط با تشکلهای وزارت جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی در اسفند ماه 1388 ، عملاً هیچ نیرو و واحد تخصصی که بتواند مسائل تخصصی حاکمیتی ناظر بر فعالیت تشکلها بخصوص بندهای 3 ، 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 ، 16 ، 24 ، 25 ، 27 ماده 3 قانون اخیرالذکر را پیگیری و ساماندهی کند در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد ، لذا بنظر می رسد تجربه بازگشت اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت وعودت مجدد آن به وزارت جهاد کشاورزی که موجب اختلال در تامین و توزیع نهاده ها و محصولات کشاورزی ، دام و طیور بخصوص در یکسال اخیر گردیده در حال تکرار است چرا که وظایفی که قبلاً از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان مرکزی تعاون روستایی واگذار گردیده بود ، حالا باید مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود ، این مسئله اگر به معنی عوض کردن تابلو سازمان باشد موجب از بین بردن ماهیت مستقل نهاد متولی حمایت از تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و نفوذ مستقیم بالاترین مقام دولتی بخش کشاورزی بر تعاونیها و تشکلها و باز گذاشتن دست وزارت جهاد کشاورزی به قطع حمایت دولت از این دسته از تعاونیهاست و اگر هدف از این ادغام از همپاشی وپراکنده کردن نهاد و نیروهای دولتی تخصصی تعاونیهای کشاورزی باشد به معنای اهمیت ندادن به بخش تعاونی است که به موجب اسناد بالادستی می بایست 25 درصد اقتصاد کشور را دراختیار داشته باشند و دولت ها موظف به حمایت از آنها شده اند.

5-بر اساس تبصره های 1 و 2 ماده 5 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ، سهام سازمان قابل واگذاری به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی می باشد لیکن بر اساس ماده 6 همین قانون می بایست حداقل 10 درصد سهام در اختیار دولت باشد ، چنانچه هیئت محترم وزیران واقعاً در پی اجرای مفاد ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص ماده 9 آن هستند می بایست برای تحقق تبصره های مذکور اقدام می کردند.

‍ 6-طی سالهای دولتهای یازدهم و دوازدهم شاهد افزایش حجم فعالیت و واگذاریها به خصولتیهای وزارت جهاد کشاورزی از قبیل موسسات ، شرکتها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا بازپس گیری وظایف تصدی گری واگذار شده به تشکلهای تعاونی در زمینه تامین و توزیع نهاده های دامی و زراعی ، ساماندهی و مدیریت تولیدات طیور و خریدهای تضمینی گندم ، جو ، برنج ، ذرت و ... بمنظور تقویت معاونتها و شرکتهای دولتی مانند شرکت خدمات حمایتی ، شرکت پشتیبانی امور دام و ... در جهت جلوگیری از ادغام ، انحلال و یا کوچک سازی آنها 
بوده ایم که موجب تضعیف بخش تعاونی کشاورزی گردیده است ، اگر هیئت محترم دولت بدنبال اجرای بندهای ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا در این موارد سکوت اختیار نموده است.

7-در طی سالهای اخیر در شرایطی که بخشهای مختلف دولت ، بخصوص بخشهای تخصصی کشاورزی و بازرگانی تعامل مناسبی با تشکلهای فراگیر بخش کشاورزی نداشته اند و توجهی به انتقادات جدی این تشکلها نسبت  به تصمیمات غیرکارشناسی دولت در زمینه بخشهای مختلف تولید و توزیع نهاده ها ومحصولات کشاورزی و دامی و امنیت غذایی کشور و تحمیل هزینه های مادی و معنوی به تولیدکنندگان بخش و اثرات آن بر مصرف کنندگان نداشته اند ، این سازمان مرکزی تعاون روستایی بوده که بعنوان رابط دولت در کنار تشکلها بعنوان نمایندگان بدنه اجتماعی بخش کشاورزی قرار داشته و مسائل ، مشکلات ، پیشنهادات و مطالبات آنان را به دولت منتقل نموده و بقیه بخشهای دولتی را خواه ، ناخواه مجبور به شنیدن خواسته ها و مطالبات تشکلها نموده است ، لذا ادغام این سازمان موجب از بین رفتن تنها حامی تشکلها در بخش کشاورزی و محرومیت دولت از ارتباط ، همفکری و همکاری با تشکلها گردیده و برای دولت بعدی در این زمینه ها ایجاد هزینه خواهد نمود.

   لذا با توجه به موارد بالا تشکلهای بخش کشاورزی مصرانه و مجدانه از جنابعالی و همه نهادهای مسئول و ذیصلاح کشور تقاضای لغو بند 3 تصویب نامه شماره 11800/ت58038 هـ را می نمایند.

امضاء تمام اتحادیه های ملی و سراسری اخذ میگردد

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار و درخواست رسیدگی برای لغو مصوبه

ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و درخواست رسیدگی برای لغو مصوبه

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و درخواست رسیدگی برای لغو مصوبه

ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و درخواست رسیدگی برای لغو مصوبه

ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و درخواست رسیدگی برای لغو مصوبه

تعداد مشاهده خبر620 بار
تصاویر مرتبط


  RatingTitle
  :0 :0
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن
  توضیحات
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  Powered by DorsaPortal