سخن روز /
اولین روز بین المللی زنان روستایی در 15 اکتبر 2008 نامگذاری شد
1399/07/23
‍ ‍ 💢اولین روز بین المللی زنان روستایی در 15 اکتبر 2008 نامگذاری شد. این روز بین المللی در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 18 دسامبر 2007 تثبیت شد و در ان به نقش حیاتی و مشارکت زنان روستایی در توسعه کشاورزی و روستایی، بهبود امنیت غذایی و ریشه کنی فقر روستایی تاکید شد.

⬅️به همین دلیل، این قطعنامه از کشورهای عضو می خواهد با همکاری آژانس های سازمان ملل و جامعه مدنی خود، در صورت لزوم، برای پیاده سازی نتایج قطعنامه تلاش کرده و در اجلاس و کنفرانس های سازمان ملل، پیگیری های منسجم و هماهنگ داشته باشند ( مانند بررسی نتایج)، و با انجام موارد زیر در استراتژی های توسعه ملی، منطقه ای و جهانی خود به بهبود وضعیت زنان روستایی اهمیت بیشتری قائل شوند:

الف) ایجاد یک محیط پویا برای بهبود وضعیت زنان روستایی و توجه سیستماتیک به نیازها، اولویت ها و مشارکت آنها،

ب) پیگیری توانمندسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی و حمایت از مشارکت کامل و عادلانه آنها در کلیه سطوح تصمیم گیری،

پ) افزایش مشورت با زنان روستایی و مشارکت با آنان، از جمله زنان و دختران روستایی معلول،

ت) اطمینان از این که دیدگاه ها و افکار زنان روستایی مورد توجه قرار گرفته و در طراحی، پیاده سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست ها و فعالیت های مربوط به شرایط اضطراری شرکت داده می شوند.

ج) یکپارچه سازی دیدگاه جنسیتی در طراحی، پیاده سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه،

چ) سرمایه گذاری برای برآورده ساختن نیازهای اساسی زنان روستایی از طریق بهبود دسترسی، و استفاده از زیرساخت های مهم روستایی،

ح) رسیدگی به نیازهای بهداشتی زنان روستایی و انجام اقدامات مشخص جهت دسترسی آنان به بالاترین استانداردهای قابل دسترس بهداشتی،

خ) طراحی و اجرای سیاست های ملی که حمایت از از حقوق بشر و آزادی های زنان و دختران روستایی حمایت می کند و ایجاد محیطی است که نقض حقوق آنها را تحمل نمی کند،

د) اطمینان از این که حقوق زنان مسن در مناطق روستایی با توجه به دسترسی برابر آنها به خدمات و منابع در نظر گرفته می شود،

ذ) توسعه برنامه های کمک ویژه و خدمات مشاوره ای برای ارتقای مهارت های اقتصادی زنان روستایی،

ر) بسیج منابع، از جمله در سطح ملی و از طریق کمک های رسمی توسعه، برای افزایش دسترسی زنان به طرح های موجود پس انداز و اعتبار ،

ز) ادغام فرصت های اشتغال زنان روستایی در تمام راهبردهای توسعه بین المللی و ملی و نیز راهبردهای ریشه کنی فقر

س) انجام اقداماتی برای اطمینان از پرداخت کار پنهان زنان و همکاری آنان در تولیدات مزرعه ای و غیر مزرعه ای

ش) ترویج برنامه هایی که زنان و مردان روستایی را قادر می سازد تا مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و مردان را تشویق می کند عادلانه مسئولیت های خانواده و مراقبت از کودکان را با زنان تقسیم کنند،

ک) توجه به تصویب قوانین ملی برای محافظت از دانش، نوآوری ها و فعالیت های زنان در جوامع روستایی مربوط به داروهای سنتی، تنوع زیستی و فن آوری های بومی.

گ) رسیدگی به فقدان داده های به موقع، قابل اعتماد و تفکیک جنسیتی شده، از جمله با تلاش برای اضافه کردن کار بدون مزد زنان در آمار رسمی،

ف) طراحی و تجدید نظر در قوانین برای اطمینان از اینکه در صورت وجود مالکیت زمین و اموال غیرمنقول، زنان روستایی از حقوق کامل و برابر برای مالکیت زمین و دیگر دارایی ها برخوردار خواهند بود،

ق) حمایت از یک سیستم آموزشی مبتنی بر جنسیت که به نیازهای ویژه زنان روستایی توجه کرده و کلیشه های جنسیتی و تمایلات تبعیض آمیز را از بین می برد.
تعداد مشاهده خبر142 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:2 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal