سخن روز /
همکاری ومشارکت تعاونی روسـتایی زنان شیروان شهرستان بروجرد با نمایندگی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)در پروژه حمایت از مشاغل زنان سرپرست خانوار وکسب وکارهای کوچک آسـیب دیده از شـیوع covid19
1399/06/18
به گزارش دفتر توسعه ، آموزش وترویج تعاونی ها وتشکل ها ، در راستای هم افزایی و گسترش زمینه تعامل وهمکاریهای مشترک با سازمانها ودستگاههای متولی در امور زنان روستایی در سطوح ملی وبین المللی، اقدامات قابل توجهی در حوزه شرکت های تعاونی روستایی زنان درجهت بهبود عملکرد تعاونی ها و استفاده از ظرفیت های موجود صورت گرفته است. یکی از این اقدامات همکاری شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان استان لرستان با نمایندگی برنامه توسعه ملل متحد ((UNDP در پروژه حمایت از مشاغل زنان سرپرست خانوار وکسب وکارهای کوچک آسـیب دیده از شـیوع covid19 می باشد. این برنامه با همکاری سایردستگاههای اجرایی استان در حوزه مناطق هدف شناسایی شده به اجرا درآمد. اعتبار این برنامه بالغ بر 8 میلیارد و 400 میلیون ریال بود که در پی انعقاد قرارداد همکاری از سوی نمایندگی برنامه توسعه ملل متحد در اختیار شرکت تعاونی مذکور قرار گرفت. این اعتبار پس از اخذ تصمیمات کمیته هماهنگی عوامل اجرایی استان، در حوزه حمایت از مشاغل آسیب دیده و نیز برنامه های بهداشت ودرمان مورد بهره برداری قرار گرفت.
بدیهی است در وضـعیت موجودکه عملکرد تعاونی های روستایی زنان همانند بسـیاری از فعالیتهای اقتصادی واجتماعی با مشـکل ومحـدودیت هایی مواجه شده است، این قبیل اقدامات می تواند به عنوان یک فرصت مناسب جهت ارائه ومعرفی توانمنـدی هـا وقـابلیت هـای این تعاونی ها در همکاری وتعامل با سایر نهادها وسازمانهای ذیربط در حوزه زنان روسـتایی مطرح شود و ضـمن ارتقـاء کیفی عملکرد آنـان، موجب تشویق و ترغیب سـایر شـرکتها در انجام فعالیتهای مشابه گردد و مطمئنًا این تعامل، در پیشبرد روند برنامه های توسعه ای در سطح تعاونی ها بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

تعداد مشاهده خبر3841 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:2 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal