سخن روز /
مرحله اول شناسایی و انتخاب نمونه های ملی سازمان تعاون روستایی کشور انجام شد
1398/08/27
وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج همه ساله نسبت به شناسایی ، انتخاب ومعرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی اقدام می نماید.
در همین راستا سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال جاری، با مسئولیت و دبیرخانه ای دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها با تشکیل ستاد دائمی انتخاب و معرفی نمونه ها، در جهت تحریک علایق، ایجاد انگیزه، ارائه الگویی مناسب وهمچنین رقابت سالم میان شرکت ها ی تعاونی تحت پوشش سازمان، در قالب 10 عنوان رشته شامل (شرکت تعاونی روستایی، شرکت تعاونی کشاورزی، شرکت تعاونی زنان، اتحادیه تعاونیهای کشاورزی، اتحادیه تعاونی روستایی ، شرکت تعاونی تولید ، کشت وصنعت ، سهامی زراعی کشاورزی ، نظام صنفی کارهای کشاورزی، واتحادیه های ملی وسراسری)، طی فرآیند 8 ماهه گذشته نسبت به بررسی وشناسایی وانتخاب اولیه این مهم اقدام نموده است.
در همین راستا در سال 98-1397 دبیرخانه انتخاب نمونه ها سازمان از میان 149 پرونده شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ارسالی از استانها، تعداد 26 نمونه را درقالب 10عنوان رشته نمونه وبه عنوان اولویت های اولیه انتخاب جهت بررسی و بازدید میدانی توسط کمیته انتخاب متشکل از کارشناسان منتخب سازمان و دبیرخانه ترویج به شرح اسامی ذیل انتخاب نموده است .
1-در حوزه شرکت تعاونی روستایی از میان پرونده های دریافتی ، شرکت تعاونی روستایی قپان علیا از استان گلستان ، شرکت تعاونی روستایی زرین رود از استان زنجان و شرکت تعاونی روستایی وزیر از استان کردستان حائز رتبه برتر جهت بازیدقرار گرفته است
2- در حوزه شرکت تعاونی روستایی زنان از میان پرونده های دریافتی ، شرکت تعاونی روستایی زنان نیشابور از استان خراسان رضوی ، شرکت تعاونی روستایی زنان آفتابگردان از استان اصفهان وشرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا از استان خراسان جنوبی حائز رتبه برتر جهت بازید میدانی قرار گرفته است
3-در حوزه شرکت تعاونی کشاورزی ازمیان پرونده های دریافتی، شرکت تعاونی کشاورزی نلک طرقبه شاندیزاز استان خراسان رضوی و شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب از استان اصفهان حائز رتبه برتر جهت بازید میدانی قرار گرفته است
4-در حوزه اتحادیه تعاونی کشاورزی ازمیان پرونده های دریافتی ، اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد ، اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران استان زنجان و اتحادیه تعاونی کشاورزی گاوداران ودامداران صنعتی از استان خراسان رضوی حائز رتبه برتر جهت بازید میدانی قرار گرفته است
5-در حوزه اتحادیه تعاونی روستایی ازمیان پرونده های دریافتی ، اتحادیه تعاونی روستایی استان کرمان واتحادیه تعاونی روستایی ساوه استان مرکزی حائز رتبه برتر جهت بازید میدانی قرار گرفته است
6-در حوزه شرکت تعاونی تولید روستایی از میان پرونده های دریافتی، شرکت تعاونی تولیدروستایی نوین دژدزفول از استان خوزستان، شرکت تعاونی تولید روستایی 70قله از استان مرکزی وشرکت تعاونی تولید روستایی گیمیشان از استان گلستان حائز رتبه برترجهت بازید میدانی قرار گرفته است
7-در حوزه شرکت کشت وصنعت ازمیان پرونده های دریافتی ، شرکت کشت وصنعت کشاورزی جیرفت ازاستان جیرفتو شرکت کشت وصنعت کشاورزی پارس افق ازاستان البرز حائز رتبه برتر جهت بازید میدانی قرار گرفته است
8-در حوزه شرکت سهامی زراعی ازمیان 3پرونده ، شرکت سهامی زراعی گلپایگان ازاستان اصفهان وشرکت سهامی زراعی خضری ازاستان خراسان جنوبیحائز رتبه برترجهت بازید میدانی قرار گرفته است

9-در حوزه نظام صنفی کارهای کشاورزی ازمیان پرونده های دریافتی ،نظام صنفی کارهای کشاورزی مرودشت ازاستان فارس، نظام صنفی کارهای کشاورزی بهشهر از استان مازندران ونظام صنفی کارهای کشاورزی دیواندره از استان کردستان حائز رتبه برتر جهت بازید میدانی قرار گرفته است
10-در حوزه اتحادیه های ملی مرکز از میان پرونده ، اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی وکشاورزی ایران ، اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامدران واتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی مرغداران تخمگذار میهن حائز رتبه برتر جهت بازدید میدانی قرار گرفته است
تعداد مشاهده خبر39 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:4 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal