سخن روز /
جلسه کمیته انتخاب نمونه های ملی سال 98-97 وزارت جهاد کشاورزی درحوزه تشکل ها ی بخش کشاورزی در دبیرخانه مرکزی انتخاب نمونه های موسسه ترویج وآموزش برگزار شد
1398/08/11
وزرارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دبیرخانه های مرکزی سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج همه ساله نسبت به شناسایی ، انتخاب ومعرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی اقدام می نماید.
در همین راستا سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در سال 98-97 با تشکیل ستاد دائمی انتخاب و معرفی نمونه ها، مستقر در دفتر توسعه ،آموزش وترویج تعاونیها وتشکل ها و در جهت تحریک علایق، ایجاد انگیزه، ارائه الگویی مناسب وهمچنین رقابت سالم میان شرکت ها ی تعاونی تحت پوشش سازمان، در قالب 10 عنوان رشته شامل شرکت تعاونی روستایی، شرکت تعاونی کشاورزی، شرکت تعاونی زنان، اتحادیه تعاونیهای کشاورزی، اتحادیه تعاونی روستایی ، شرکت تعاونی تولید ، کشت وصنعت ، سهامی زراعی کشاورزی ، نظام صنفی کارهای کشاورزی، واتحادیه های ملی وسراسری، طی فرآیند ی نسبت به بررسی وشناسایی اولیه این مهم اقدام نموده است .
دراین راستا بعداز تشکیل جلسات ادواری کمیته تشکل ها وتعاونیها برای بررسی شاخص ها واصلاحات سالانه فرمهای انتخاب نمونه ها وبعد از نهایی شدن فرمها از طریق دفتر مرتبط وهمزمان در دبیر خانه ترویج به استانها ابلاغ و سپس مدیر تعاون روستایی با هماهنگی مدیر ترویج استانها، فرمهای ارسالی را به کلیه شرکتهای تعاونی مرتبط که دارای سطح قابل قبولی از نمره ارزشیابی می باشند ارسال نموده است . در ادامه بعد از جمع آوری فرمهای تکمیل شده موارد در کمیته ترویج وتشکلها ی استان بررسی ودر نهایت از هر رشته تعداد یک عنوان کاندید اولویت نمونه با هماهنگی برای دبیرخانه مستقر در ترویج ارسال ارسال گردید. درهمین راستاودرجهت بررسی اولیه فرم های ارسالی از استانها وتعیین اولویتها ی اولیه جلسه مشترک انتخاب نمونه های ملی درحوزه کمیته ترویج وتشکل ها با حضور آقایان دکتر جهان پناه دبیر ستاد کمیته نمونه های سازمان به همراه آقایان مهندس پرتوی کارشناس مسئول انتخاب نمونه های سازمان ،مهندس ادیب عضو کمیته درحوزه نظام صنفی ،مهندس دهقان ، آقای بخشی وخانم ناوی ثانی عضو کمیته درحوزه های تعاونی تولید /کشت وصنعت/سهامی زراعی ازدفتر نظام های بهره برداری، وخانم مهندس بهنود عضو کمیته در حوزه تعاونی های روستایی زنان وهمچنین آقایان مهندس پیری معاون دفتر ترویج وآموزش ،دکتر قاسمی رییس کمیته انتخاب فنی تشکل های بخش کشاورزی وآقای دکتر غلامی کارشناس وعضو کمیته تشکل های بخش کشاورزی در روز شنبه مورخ 4/8/98در محل دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های وزارت متبوع مستقر در دفتر ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی برگزار شد
در این جلسه بعد از بحث وبررسی درمورد اقدامات موثر مشترک برای انجام فرآیند انتخاب ومعرفی نمونه درسال98تعداد 128پرونده ارسالی از استانها بررسی ودر هر رشته دویا سه نمونه به عنوان اولویت برتر اولیه جهت بررسی وبازدید میدانیصورتجلسه ومعرفی شدند

تعداد مشاهده خبر189 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal