سخن روز /
میز خدمت 5

 
  میز خدمت الکترونیکی
 
 

 شرح خدمت

 خدمتی است که در جهت توانمند سازی تشکل هاو نظام صنفی کشاورزی و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان انجام می پذیرد.

 درخواست خدمت

 سامانه نهاده های پخش (نپ)

 

 ارائه خدمت

 سامانه نهاده های پخش (نپ)

 

  مستندات مورد نیاز

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی//اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

 قوانین ومقررات

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :بند 5 و 29 ماده 6 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 3 ماده 10 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.

بند 7 ماده 30 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 1 ماده 5 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//تبصره 3 ماده 5 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//تبصره 2 ماده 17 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//بند 1 وظایف حاکمیتی دفتر، ابلاغی مرکز نوسازی و تحول اداری به شماره 439/210 مورخ 20/2/91.

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، ابلاغیه شماره 11673/020 مورخ 30/3/1388 وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره 9896/200 مورخ 3/10/90 ستاد اصل 44 وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره 396 مورخ 4/2/90 هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

 استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

 دارد

 پاسخ به سئوالات متداول

 

1-نحوه تامین نهاده های کشاورزی به چه صورت است؟

تامین نهاده های کشاورزی یا از طریق اتحادیه مرکزی تعاون روستائی کشور ویا از طریق شرکت خدمات حمایتی صورت میگیرد.

 مدت زمان انجام خدمت

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حداکثر 3 روز   اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: 1 روز

 

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:ندارد

 اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: بند 2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و 3 درصد سود ویژه تعاونی ها

 مسئول اصلی ارائه خدمت

 

  مراحل گردش کار

 تشکیل کمیته برنامه ریزی اجرای دوره اموزشی

 تعیین مخاطبین اجرای دوره ها وگروه بندی و برآورد نیازهای آموزشی

 تعیین عناوین دوره ها وتدوین استاندارد آموزشی

 تعیین زمان ومکان ومجری دوره ها

 

تاریخ به روز رسانی:
2019/03/19
تعداد بازدید:
2103
Powered by DorsaPortal