سخن روز /
میز خدمت4


میز خدمت الکترونیکی

       برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی(تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان        

 شرح خدمت

 خدمتی است که در جهت توانمند سازی تشکل هاو نظام صنفی کشاورزی و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان انجام می پذیرد.

 درخواست خدمت

 سامانه Stos

 سامانه (آموزش مجازی تعاونیها وتشکلها)

 

 ارائه خدمت

 سامانه Stos

 سامانه (آموزش مجازی تعاونیها وتشکلها)

 

  مستندات مورد نیاز

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی//اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

 قوانین ومقررات

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :بند 5 و 29 ماده 6 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 3 ماده 10 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.

بند 7 ماده 30 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 1 ماده 5 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//تبصره 3 ماده 5 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//تبصره 2 ماده 17 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//بند 1 وظایف حاکمیتی دفتر، ابلاغی مرکز نوسازی و تحول اداری به شماره 439/210 مورخ 20/2/91.

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، ابلاغیه شماره 11673/020 مورخ 30/3/1388 وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره 9896/200 مورخ 3/10/90 ستاد اصل 44 وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره 396 مورخ 4/2/90 هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

 استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

 ندارد

 پاسخ به سئوالات متداول

1-نحوه برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی چگونه است؟

برنامه ریزی-نیازسنجی برای عناوین دوره های آموزشی-تایید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران درقالب تقویم آموزشی

 

2-عناوین دوره های آموزشی برای شبکه در چه قالبی میباشد؟

بیشتر عناوین دوره های آموزشی درقالب بیمه ،حسابرسی، مالی،بازاریابی، ومالیات و... میباشد.

 

3- نحوه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان به چه صورت است؟

دوره های آموزشی کارکنان سازمان بصورت متمرکز وتوسط سازمان مرکزی تعاون روستائی برگزار میگردد

 مدت زمان انجام خدمت

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حداکثر 3 روز   اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: 1 روز

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:ندارد

 اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: بند 2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و 3 درصد سود ویژه تعاونی ها

 مسئول اصلی ارائه خدمت

 

  مراحل گردش کار

 تشکیل کمیته برنامه ریزی اجرای دوره اموزشی

 تعیین مخاطبین اجرای دوره ها وگروه بندی و برآورد نیازهای آموزشی

 تعیین عناوین دوره ها وتدوین استاندارد آموزشی

 تعیین زمان ومکان ومجری دوره ها

 

تاریخ به روز رسانی:
2019/03/19
تعداد بازدید:
231
Powered by DorsaPortal