سخن روز /
میز خدمت2

میز خدمت الکترونیکی

 

  صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی        

 

 شرح خدمت

 مجوزی است به منظور اجتماع واحد های صنفی که در دو بخش مجمع عمومی عادی شهرستان و مجمع عمومی عادی استان تشکیل می گردد..

 

 درخواست خدمت

 سامانه ثبت شرکتها

 

 ارائه خدمت

 سامانه ثبت شرکتها

 

  مستندات مورد نیاز

 گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی اشتغال به فعالیت کشاورزی، پروانه بهره برداری کشاورزی، پروانه فعالیت و احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

 قوانین ومقررات

 آئین نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/86 هیات وزیران :« آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی»////ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران////اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تاریخ 12/10/89 ////دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی////دستورالعمل برگزاری انتخابات نظام صنفی کشاورزی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی

 

 استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

 دارد

 

 پاسخ به سئوالات متداول

 

 مدت زمان انجام خدمت

 30 روز

 

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 ندارد

 مسئول اصلی ارائه خدمت

 

 

  مراحل گردش کار

 انتشار آگهی وارسال دعوتنامهن به نظامهای صنفی شهرستانی ،اطلاع رسانی به دبیرخانه استانی

 اخذ مدرک داوطلبین عضویت در هیئت مدیره وبررسی احراز شرایط داوطلبین

 برگزاری انتخابات نظام صنفی استان

 وصول وثبت مدارک نظام صنفی

 

 

تاریخ به روز رسانی:
2019/03/18
تعداد بازدید:
334
Powered by DorsaPortal