سخن روز /
مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران:
سیر صعودی تراز مالی اتحادیه سراسری تعاونی های روستایی و کشاورزی در سال 99
1400/04/15
مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی های روستایی کشور با بیان این مطلب که تراز مالی این اتحادیه در سال 1399 دارای سیر صعودی بوده است گفت: اتحادیه مرکزی برای نخستین بار و بدون در نظر گرفتن درآمد کشت و صنعتها موفق به سودآوری شده و اگر بخواهیم بصورت تلفیقی سود اتحادیه را در نظر بگیریم در سال 1399 حدود 80 میلیارد تومان سود ویژه خواهیم داشت که امیدواریم پس از کسر کارمزد بانکی (که بصورت اجبار به حساب اتحادیه گذاشته شده) بتوانیم برای اولین بار سود قابل توجهی را میان اعضاء اتحادیه تقسیم کنیم.

⏪به گزارش پات، هوشنگ افسردیر مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی های روستایی کشور ضمن معرفی اجمالی اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی، وظایف و مسئولیتهای آن اظهار کرد: تعاونیهای روستایی پس از اصلاحات ارضی و فروپاشی نظام بزرگ مالکی و برحسب قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن در مناطق روستایی تشکیل شدهاند و به عنوان مهمترین تشکل در روستاها، از پیشینهای غنی و ارزنده در زمینه مشارکت جمعی و کار گروهی نهادینه برخوردارند و در طی نیم قرن اخیر به عنوان نهادهای پشتیبان و حامی توسعه روستایی و واحدهای تولید و بهره برداری بخش کشاورزی محسوب میشوند.

⬅️وی با بیان این مطلب که نقشآفرینی تعاونیها و تشکلها در کمک به تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مدیریت کنترل و بهبود قیمت محصولات، منجر به حل مشکل اصلی بخش کشاورزی و نوسانات بازار می‌گردد افزود: این روند میتواند به افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی و نیز کاهش فقر در روستاها کمک شایانی نماید.
افسردیر در ادامه با بیان این مطلب که خدمات تعاونیها، رابطه مستقیم با میزان مشارکت اجتماعی مردم دارد تصریح کرد: اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی برای انسجام و همسویی فعالیتهای بازرگانی، تهیه و توزیع نهادههای کشاورزی و خرید محصولات مازاد بر نیاز کشاورزان همچنین ایجاد ارتباط بین تشکلها شکل گرفت، اتحادیه مرکزی در حال حاضر با داشتن 31 اتحادیه استانی، بیش از 320 اتحادیه شهرستانی، حدود 4 هزار و 500 شرکت تعاونی، حدود 5/5 میلیون عضو ، حدود 2 هزار و 500 مرکز خرید، 22 انبار و 53 سردخانه با ظرفیتی حدود 5 هزار تن و بیش از 5 هزار فروشگاه مصرف، توزیع سوخت، فروشگاه کود و سم، حدود 500 واحد فنی شامل: بستهبندی صنایع فرآوری، جمعآوری شیر، بوجاری گندم و همچنین 86 شرکت حمل و نقل، کار تهیه و توزیع 65% نهادههای کشاورزی شامل کود، بذر، سم و سایر نهادهها را برعهده دارد. ضمن اینکه با خرید محصولات مازاد بر نیاز کشاورزان و تهیه مایحتاج عمومی از قبیل آرد، سوخت و کالاهای مصرفی خدمات خوبی به اعضا انجام میدهد.

⬅️مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی های روستایی کشور به مقایسه عملکرد سال 1399 با دو سال گذشته پرداخت و گفت: در سال 1399 با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حمایت و هدایت خوب اعضای هیئت مدیره اتحادیه و با همت و تلاش کارکنان، سال بسیار خوبی برای شبکه و بخصوص اتحادیه مرکزی بوده است.

⬅️وی خاطرنشان کرد: در سال 1398 این اتحادیه توانست خرید توافقی 6 محصول را با 5 میلیارد تومان سود به انجام برساند، در حالی که در سال 1399 بیش از 30 میلیارد تومان درآمد عملیات بازرگانی خرید و فروش با 18 محصول را در کارنامه خود دارد.

⬅️افسردیر با بیان این مطلب که در سال 1399 حدود 4/54 تن زعفران خرید و فروش شده که در سال 1398 هیچ گونه فعالیتی در بازار زعفران توسط اتحادیه نداشتهایم یادآور شد: در زمینه گندم نیز، در سال 1398 هیچ گونه فعالیتی نداشتیم اما در سال 1399حدود 4 میلیون تن گندم بصورت تضمینی و حدود 9 هزار 700 تن نیز به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شد.

⬅️مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی های روستایی کشور در ادامه ضمن اشاره به خرید سایر محصولات از جمله حدود 10 هزار تن ربگوجه فرنگی، حدود 858 تن خرما و... اشاره کرد و اظهار کرد: در زمینه خوراک دام نیز همانند سال جدید، در پایان سال گذشته با دستور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه وارد خرید محصولات دامی (مثل: جو، ذرت و...) شد که توانستیم خدمات خوبی را در این زمینه به دامداران ارائه دهیم.

⬅️این مقام مسئول همچنین گفت: در بحث فنی بازرگانی هم خوشبختانه با هدایت و حمایت خوب معاونت بازرگانی سازمان برای اولین بار شبکه تعاونی روستایی حدود 430 هزار تن کود بصورت مستقیم از پتروشیمیها خریداری و توزیع نمود که جا دارد از همکاری خوب اتحادیه باغبانی، اتحادیه تعاونی تولید و اتحادیه پنبه که همکاری خوبی داشتند تشکر کنم. خوشبختانه در سال 1399 جدای از کود اوره، در زمینه سایر کودها بخصوص کودهای ریزمغذی، سولفات آمونیوم، دی آمونیوم فسفات و کود آهن فعالیت های بسیار خوبی انجام شده است.

EBN ALIPOUR, [06.07.21 09:19]
⬅️وی ادامه داد: این اتحادیه در سال 1399 جدای از بحث توزیع کود و نهادههای کشاورزی، کارهای بزرگ و مثبتی را در زمینه تولید بذور کلزا، شبدر، ماش، کنجد، ذرت هیبرید و تولید نهالهای مختلف داشته است.

⬅️افسر دیر در ادامه ضمن اشاره به حجم فعالیتهای انجام شده توسط اتحادیه در سال 1399 تصریح کرد: اتحادیه مرکزی برای نخستین بار و بدون در نظر گرفتن درآمد کشت و صنعتها موفق به سودآوری شده و اگر بخواهیم بصورت تلفیقی سود اتحادیه را در نظر بگیریم در سال 1399 حدود 80 میلیارد تومان سود ویژه خواهیم داشت که پس از کسر کارمزد بانکی (که بصورت اجبار به حساب اتحادیه گذاشته شده) ان شاءالله بتوانیم برای اولین بار سود قابل توجهی بین اعضاء اتحادیه تقسیم کنیم.

⬅️مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی های روستایی کشور به اهداف، برنامهها و چشم اندازآینده اتحادیه اشاره و عنوان کرد: از جمله این برنامه ها می توان به حضور فعال در خرید و فروش تمامی محصولات کشاورزی بصورت تضمینی، توافقی و حمایتی، تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی شامل کود، سم و بذر، توسعه صادرات و واردات متناسب با وضع موجود در بازار محصولات کشاورزی و سیاستهای دولت آینده و تأکید بر بازرگانی خارجی، مشارکت سازمان یافته در بازار رسانی محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد و توسعه غرفههای توزیع محصولات کشاورزی بصورت روستا بازار با مشارکت اتحادیههای عضو، پذیرش امور برونسپاری شده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته با استفاده از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی، ایجاد زیرساخت تجارت الکترونیک با رویکرد سود رسانی به کشاورزان و تأمین و توزیع نهادههای دامی با توجه به نیاز جامعه و رفع موانع تولید دام اشاره کرد.

⬅️افسردیر توسعه ظرفیت حمل و نقل شبکه تعاونی روستایی، حمایت و حضور مستقیم در احداث عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و احداث غرفه‌ها و بازارچه ها، ایجاد و راه‌اندازی سامانه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، مشارکت در احداث و نوسازی مجتمعهای صنایع غذایی و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و حمایت از توسعه زیرساختهای تولیدی، فنی و ملی شبکه تعاونیهای ذیربط را از دیگر برنامه ها و چشم اندازهای این اتحادیه برشمرد.

⬅️وی گفت: با توجه به مسائل و مشکلات بخش کشاورزی بخصوص در بحث صادرات محصولات کشاورزی و همچنین واردات نهادههای کشاورزی و دامی، امیدواریم با حمایت سازمان و پیگیری هیئت مدیره اتحادیه، برنامهریزیهای خوبی در این زمینهانجامئ شود که در صورت لزوم حتی دفاتری در سایر کشورها ایجاد خواهیم نمود.

⬅️افسردیر در خاتمه از حمایت، هدایت و نظارت قانونی مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاونتها و کارکنان خدوم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و همچنین اعضاء هیئت مدیره اتحادیه که با اعتماد و توصیهها و تلاش چشمگیر خود ما را هدایت و راهنمایی مینمایند همچنین کارکنان پرتلاش و زحمتکش اتحادیه قدردانی کرده بیان داشت: امیدوارم در سال جاری هم همانند سال گذشته بتوانیم قدمی هرچند کوچک برای کشور عزیزمان برداشته و خدمتگذاری شایسته برای کشاورزان زحمتکش باشیم.

http://www.corc.ir
تعداد مشاهده خبر343 بار
تصاویر مرتبط


  RatingTitle
  :0 :0
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن
  توضیحات
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  Powered by DorsaPortal