سخن روز /
نظارت یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین/ نظارت اصلی مهم در راستای فراهم سازی زمینه ارتقاء، کارایی، بهره وری و بهبود کمی و کیفی فعالیتها و عملکرد مدیران در جهت حفظ منابع و منافع مجموعه سازمان و شبکه
1400/04/07
معاون بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب که نظارت یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین در همه سیستم ها محسوب می شود گفت: نظارت در همه امور و ابعاد امری ضروری و قابل قبول بوده و بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت محسوب می شود که برای فراهم سازی زمینه ارتقاء، کارایی، بهره وری و بهبود کمی و کیفی فعالیتها و عملکرد مدیران در جهت حفظ منابع و منافع مجموعه سازمان و شبکه امری ضروری محسوب می شود.*
به گزارش پات، عربعلی هراتیان معاون بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب که یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین در همه سیستم ها موضوع نظارت است اظهار کرد: اهمیت و ضرورت این رکن موجب حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف و برنامه های تعیین شده در دستگاه اجرایی است.
وی افزود: نظارت در همه امور و ابعاد امری ضروری و قابل قبول و بعنوان یکی از اصول مهم مدیریت محسوب می شود و برای فراهم سازی زمینه ارتقاء، کارایی، بهره وری و بهبود کمی و کیفی فعالیتها و عملکرد مدیران در جهت حفظ منابع و منافع مجموعه سازمان و شبکه امری ضروری محسوب می شود.
هراتیان ضمن اشاره به وظایف معاونت بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طبق تشکیلات اداری تصریح کرد: این وظایف از دو بخش مجزا شامل بازرسی و بخش ارزیابی عملکرد تشکیل می شود.
معاون بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به وظایف این معاونت در بخش بازرسی اشاره و بیان کرد: در این بخش ماموریت و وظایف این معاونت، بازرسی و نظارت مستمر، دوره ای یا موردی از دفاتر و واحدهای ستادی استان و شهرستانها تابعه و مجموعه شبکه تعاونیهای تحت پوشش برای سنجش میزان مطابقت عملکرد با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های ابزاری از طریق بررسی نتایج عملکرد آنان از حیث انجام وظایف، ماموریت ها، طرح ها و پروژه ها از برنامه عملیاتی سالیانه و شناسایی و افشاء انحرافات احتمالی در اجرای برنامه عملیاتی می باشد.
هراتیان در ادامه بررسی شکوائیه ها، اسناد و مدارک، گزارشات واصله از سایر واحدهای نظارتی، سامانه های الکترونیکی (میز خدمت الکترونیکی، رسیدگی به شکایات، سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در بسترسامد) و بعضا کمیته های تخصصی در سازمان را از جمله وظایف دیگر این معاونت برشمرد.
این مقام مسئول در ادامه به وظایف معاونت بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش ارزیابی عملکرد اشاره و عنوان کرد: از جمله وظایف این معاونت در این بخش می توان به نظارت و مدیریت بر اجرای نظام خود ارزیابی عملکرد سالیانه شاخص های عمومی و اختصاصی در سطح ستاد و استان ها و برنامه ریزی لازم برای جمع آوری گزارشات و مستندات خود ارزیابی دفاتر و واحدهای ستاد و استان ها در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی موضوع بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی میزان تحقق اهداف برنامه عملیاتی سالیانه و تطبیق و سنجش نتایج با اهداف و برنامه های تعیین شده اشاره کرد.
وی ضمن اشاره به ساز و کار اجرایی و اقدامات انجام شده در این معاونت خاطرنشان کرد: تهیه و تدوین شیوه نامه تکمیل شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد، شناسایی فهرست گلوگاه های مفسده‌خیز موجود و احتمالی به تفکیک حوزه فعالیتهای فنی، بازرگانی، توسعه تعاونیها و توسعه مدیریت و منابع و ابلاغ به استانها، تدوین اهداف برنامه ای شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد از برنامه عملیاتی سالیانه استانها، بررسی و تایید خود ارزیابی از عملکرد سالیانه دفاتر و واحدهای ستادی شامل 45 مورد شاخصهای عمومی و 15 مورد شاخصهای اختصاصی و بارگذاری آن در سامانه مدیریت عملکرد و بررسی و تایید نهایی خود ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی 32 استان ثبت شده در سامانه مذکور، اجراء و ارائه گزارشات فصلی (سه ماه) آن بخش از فعالیت و عملکرد ستاد مرکز مرتبط با منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و بررسی و رسیدگی و پاسخگویی به تعداد 81 مورد شکوائیه های مردمی واصله از سامانه ثبت شکایات سازمان از جمله اقدامات انجام شده در این معاونت محسوب می شود.
عربعلی هراتیان در خاتمه بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به تعداد 8 مورد شکوائیه سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در بستر سامد، بررسی و پاسخگویی به تعداد 74 مورد درخواست های واصله از فعالیتهای شناسنامه دار سامانه الکترونیکی میز خدمت، اجرای دستورالعمل انتصاب بازرسان معتمد در سطح ستاد و تمامی استانها و تعداد 34 مورد پیگیری های ویژه موردی از عملکرد دفاتر و واحدها ی ستادی و استان و شهرستانها و مجموعه مدیران و کارکنان شبکه تحت نظارت سازمان را از دیگر اقدامات مهم معاونت بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برشمرد.
تعداد مشاهده خبر507 بار
تصاویر مرتبط


  RatingTitle
  :0 :0
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن
  توضیحات
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  Powered by DorsaPortal