سخن روز /
برنامه شناسایی، انتخاب ومعرفی نمونه های ملی سال1399 سازمان تعاون روستایی انجام گرفت
1399/11/28
مدیرکل توسعه،آموزش ترویج تعاونیها وتشکلهای سازمان با بیان این خبر اعلام کرد : باتوجه به اینکه وزرارت جهاد کشاورزی با مسئولیت سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج همه ساله نسبت به شناسایی ، انتخاب ومعرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی اقدام می نماید. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیزدرسال 1399، با مسئولیت ودبیرخانه ای دفتر توسعه،آموزش وترویج تعاونیها وتشکلها با تشکیل ستاد دائمی انتخاب و معرفی نمونه ها، مستقر در جهت تحریک علایق، ایجاد انگیزه، ارائه الگویی مناسب وهمچنین رقابت سالم میان شرکت ها ی تعاونی تحت پوشش سازمان، در قالب 10 عنوان رشته شامل شرکت تعاونی روستایی، شرکت تعاونی کشاورزی، شرکت تعاونی زنان، اتحادیه تعاونیهای کشاورزی، اتحادیه تعاونی تولید روستایی ، شرکت تعاونی تولید ، کشت وصنعت ، سهامی زراعی کشاورزی ، نظام صنفی کارهای کشاورزی، واتحادیه های ملی وسراسری، طی فرآیند 9 ماهه نسبت به بررسی وشناسایی وانتخاب اولیه مهم اقدام نموده است .
دکتر جهان پناه درادامه گفت: فرآیند این پروژه با تشکیل جلسات ادواری کمیته تشکل ها وتعاونیها برای بررسی شاخص ها واصلاحات سالانه فرمهای انتخاب نمونه های سازمان آغاز، وبعداز نهایی شدن فرمها از طریق دفتر مرتبط وهمزمان در دبیر خانه ترویج به استانها ابلاغ و سپس مدیر تعاون روستایی با هماهنگی مدیر ترویج استانها، فرمهای ارسالی را به کلیه شرکتهای تعاونی مرتبط که دارای سطح قابل قبولی از نمره ارزشیابی می باشند ارسال مینماید. در ادامه بعد از جمع آوری فرمهای تکمیل شده موارد در کمیته ترویج وتشکلها ی استان بررسی ودر نهایت از هر رشته تعداد یک عنوان کاندید اولویت نمونه با هماهنگی برای دبیرخانه مستقر در ترویج ارسال میگردد. کمیته ملی تشکل ها وتعاونیها نسبت به بررسی فرمهای اولویت استانی اقدام وتعداد دو یا سه اولویت برتر نمونه از هر موضوع را انتخاب می نماید . (اولویت ها ی ملی نهایی هر رشته توسط تیم انتخاب نمونه های سازمان مورد بررسی وبازدید میدانی قرار می گیرد)
وی همچنین گفت:
درهمین راستا درسال 99-1398 دبیرخانه انتخاب نمونه هااز میان دهها فرمهای تکمیلی شرکتها واتحادیه های کشور تعداد93 پرونده درمرحله اول انتخاب نمود وسپس در مرحله دوم تعداد 28 نمونه اولیه را درقالب 10عنوان رشته نمونه وبه عنوان اولویت های اولیه جهت بررسی وبازدید میدانی توسط کمیته انتخاب متشکل از کارشناسان منتخب سازمان و دبیرخانه ترویج به شرح اسامی ذیل انتخاب نموده است . که در نهایت باتوجه به نمره گزاری ورتبه بندی شرکتها مورد بررسی تعداد11عنوان رشته نمونه شرکت ها واتحادیه های ذیل سازمان تعاون روستایی بشرح ذیل انتخاب شدند.
1-در حوزه شرکت تعاونی روستایی از میان پرونده های ارسالی شرکت تعاونی روستایی اتفاق از استان تهران به مدیرعاملی آقای داود کبودانی بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
2-در حوزه شرکت تعاونی روستایی زنان از میان پرونده های ارسالی ، شرکت تعاونی روستایی زنان الزهرا از استان خراسان جنوبی به مدیرعاملی سرکار خانم مریم همت پور بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
3-در حوزه شرکت تعاونی کشاورزی نیز از میان پرونده های ارسالی ، شرکت تعاونی کشاورزی سوم شعبان از استان کرمان به مدیرعاملی آقای مقداد گلستان بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
4-در حوزه شرکت تعاونی کشاورزی از میان پرونده های ارسالی ، شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران شهرضا ازاستان اصفهان به مدیرعاملی آقای مهدی دهقانی بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
5- همچنین در حوزه اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی از میان پرونده های ارسالی ، اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران از استان چهارمحال بختیاری به مدیرعاملی آقای بهرام دهقانی سامانی بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
6-در حوزه اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی نیز از میان پرونده های ارسالی ، اتحادیه تعاونی کشاورزی زنبورداران ازاستان فارس به مدیرعاملی آقای سید محمد رضوی بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
7-در حوزه شرکت تعاونیی تولیدروستایی از میان پرونده های ارسالی ، شرکت تعاونی تولید روستایی فوشنجان از استان خراسان رضوی به مدیرعاملی آقای احسان بلوچی بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
8-در حوزه اتحادیه شرکتهای تعاونیی تولیدروستایی از میان پرونده های ارسالی ، اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدان به مدیرعاملی آقای محمد سعید خاکسار بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
9- در حوزه شرکت کشت وصنعت کشاورزی از میان پرونده های ارسالی ، شرکت کشت وصنعت کشاورزی جوین از استان خراسان رضوی به مدیرعاملی آقای سید محمد حسینی بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
10- در حوزه شرکت سهامی زراعی کشاورزی از میان پرونده های ارسالی ، شرکت سهامی کشاورزی خضری از استان خراسان جنوبی به مدیرعاملی آقای محمد رضا رمضانی بعنوان نمونه ملی و برگزیده شده است.
11- در حوزه نظام صنفی کارهای کشاورزی از میان پرونده های ارسالی ، نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان به دبیراجرایی آقای رحمت اله نوروزی بعنوان نمونه ملی برگزیده شده است.
وی درپایان اظهار داشت که سی و پنجمین مراسم تجلیل ازنمونه های ملی سازمان مرکزی تعاون روستایی به همراه سایر نمونه های بخش کشاورزی با حضور رییس محترم جمهوری اسلامی ایران،استانداران سراسر کشور وروسای محترم سازمان جهاد کشاورزی وسایر مسئولین مرتبط وباحضور نمونه های ملی به صورت وب کنفرانس در روز یکشنبه مورخ 19/11/1399 درسطح کشور ودر محل استانداریها برگزار شد.
همچنین مراسم نشست تخصصی شرکتها واتحادیه ها نمونه ملی نیز در روز سه شنبه مورخ 21/11/1399 با حضور مسئولین سازمان وموسسه آموزش ترویج سازمان تات به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید که دراین مراسم نیز نمونه های ملی سازمان به بیان نقطه نظرات وانتظارات خود با مسئولین شرکت کننده در این نشست پرداخت.

تعداد مشاهده خبر213 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal