سخن روز /
روز بین المللی تعاون سال 2020
1399/03/27
روز بین المللی تعاون سال 2020
#Coops4ClimateAction
" شرکتهای تعاونی آحاد جامعه انسانی را برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی دعوت می کنند "
شنبه چهارم ژولای 2020
14/4/99
هیچ کشوری از خطرات آب و هوایی مصون نیست.میزان انتشار گازهای گلخانه ای به نسبت سال 1990 بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است و گرمایش زمین منجر به بروز تغییرات دراز مدتی در نظام های اقلیمی زمین شده است که پیامدهای ناشی از این تغییرات ، در صورت عدم مقابله با آنها ، بسیار شدید و غیر قابل برگشت هستند.
شرکتهای تعاونی برای جلب توجه اذهان عمومی و همچنین به منظور تاکید بر نقش بی بدیل اصول و ارزشهای تعاون در حمایت از محقق شدن هدف سیزدهم اهداف مندرج در توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) این شعار را انتخاب کرده است. چراکه تغییرات آب و هوایی بر معیشت هزاران نفر از افراد کره خاکی به ویژه اقشار آسیب پذیر مانند کشاورزان خرده پا ، زنان ، جوانان ، اقلیتهای قومی و بومی تاثیر منفی می گذارد . بایسته است که کلیه شرکتهای تعاونی برای توقف روند فرسایش منابع طبیعی تلاش کنند و نهضت جهانی تعاون در این راه از تعاونگران سراسر جهان طلب یاری می کند.
تاریخچه سال بین المللی تعاون :
اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) اولین بار در سال 1923 اولین شنبه ژولای ا به عنوان روز جهانی تعاون جشن گرفت . در شانزدهم دسامبر سال 1992 مجمع عومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 9/47 اولین شنبه ژولای هرسال را به عنوان روز جهانی تعاون اعلام نمود. سازمان ملل متحد در سال 1995 ( برابر با صدمین سال تاسیس ICA) برای پاسداشت شرکت تعاونی به عنوان الگوی راهبردی بنگاههای اقتصادی مشارکت مدار و مدافع حقوق اقشار آسیب پذیر ، این روز را به عنوان روز بین المللی تعاون اعلام نمود.
شعارهای سالانه نهضت جهانی تعاون

سال 2000 : تعاونی ها و توسعه اشتغال
"Co-operatives and Employment Promotion"

سال 2001: مزیت تعاونی ها در هزاره سوم
"The Co-operative Advantage in the Third Millennium"

سال 2002 : جامعه و تعاونی ها: توجه به اجتماعات محلی
"Society and Co-operatives: Concern for Community"

سال 2003: تعاونی ها توسعه را محقق می سازند: مشارکت شرکتهای تعاونی در اهداف هزاره سوم سازمان ملل
Co-operatives Make Development Happen!: The contribution of co-operatives to the United Nations Millennium Development Goals

سال 2004: شرکتهای تعاونی ابزاری برای جهانی شدن عادلانه : ایجاد فرصتهای برابر برای همگان
"Co-operatives for Fair Globalization: Creating Opportunities for All"
سال 2005: اعتبارات خرد کار ما شرکتهای تعاونی هاست! برای نابودی فقر همکاری کنیم.
"Microfinance is OUR business! Cooperating out of poverty"

سال 2006 : ایجاد صلح از طریق تعاونی ها
"Peace-building through Co-operatives."

سال 2007: اصول و ارزش های تعاونی برای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
"Co-operative Values and Principles for Corporate Social responsibility."

• سال 2008: رویارویی با تغییرات آب و هوایی از طریق بنگاه های تعاونی
"Confronting Climate Change through Co-operative Enterprise"

سال 2009: ایجاد بهبود از طریق بنگاه های تعاونی
"Driving Recovery through Co-operative Enterprise"

سال 2010: کسب و کار تعاونی زنان را توانمند می سازد
"Co-operative Enterprise empowers women"

سال : 2011 جوانان، آینده کسب و کار بنگاه های تعاونی
"Youth, the future of co-operative enterprise"

سال 2012: شرکتهای تعاونی جهان بهتری می سازند.
"Co-operative enterprises build a better world"

سال 2013 : بنگاه تعاونی در زمان بحران مقاوم باقی می مانند.
"Co-operative enterprise remains strong in time of crisis"

سال 2014: بنگاه های تعاونی توسعه پایدار برای همگان به ارمغان می آورند.
“Co-operative enterprises achieve sustainable development for all."

سال 2015 : برابری
Equality

سال 2016: شرکتهای تعاونی قدرت عمل برای رسیدن به آینده ای پایدار
The cooperatives, the power to act for a sustainable future

سال 2017:شرکت تعاونی تضمین می کند که هیچ کس تنها نمی ماند.
Cooperatives ensure that no one is behind

سال 2018 : دستیابی به جامعه ای پایدار از طریق شرکت تعاونی
Sustainable Societies through Cooperation

سال 2019 : تعاون برای انجام کار به شیوه ای بهینه"
COOPS 4 DECENT WORK.

تعداد مشاهده خبر3111 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:2 :4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal