سخن روز /
گزارش فائو از چشم انداز محصولات کشاورزی در سال 2020-2019
1398/07/10
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)» گزارش خود از «چشم انداز محصولات کشاورزی و وضعیت غذا» در فصل سوم 2019 را منتشر کرد. براساس ارزیابی های جدید این سازمان درحال حاضر 41 کشور جهان برای تامین غذای خود نیاز به کمک های خارجی دارند.
این سازمان مهم ترین دلیل سطح بالای ناامنی غذایی جهان امروز را «درگیری» اعلام کرده است، درحالی که شرایط آب وهوایی شدید نیز از دیگر عوامل کاهش سطح برداشت محصولات کشاورزی و دسترسی محدود به موادغذایی به شمار می رود. براساس ارزیابی های «فائو» مجموع تولید غلات ایران در انتهای 2019 به سطح 6/ 21 میلیون تن خواهد رسید، سطحی که نسبت به تولید حدود 20 میلیون تنی 2018 افزایش 5/ 7 درصدی خواهد داشت.
انتظار می رود در سال زراعی 2020-2019 عرضه جهانی غلات تحت تاثیر افزایش سطح تولیدات در فصل سوم، نسبت به پیش بینی قبلی بیشتر شود. با این وجود، برای پاسخگویی به افزایش پیش بینی شده مصرف این سال، سطح ذخایر این محصولات نیاز به کاهش خواهد داشت، هر چند کمتر نسبت به پیش بینی قبلی. در این رابطه پیش بینی های جدی «فائو» حکایت از آن دارد که تولید محصولات غلات جهان در پایان سال زراعی 2019 در سطح 7/ 2میلیارد تن خواهد ایستاد، 23 میلیون تن بیشتر از پیش بینی ماه جولای و حدود 55 میلیون تن (1/ 2 درصد) بالاتر از سطح برداشت شده سال 2018. این بهبود تولید عمدتا ناشی از بازبینی افزایشی تولید ذرت جهان است. درحال حاضر تولیدات ذرت در سطحی بیش از 1/ 1 میلیارد تن قرار دارد، سطحی که 2درصد از پیش بینی ماه جولای و 7/ 0 درصد از مقدار تولید سال 2018 بیشتر است. این پیش بینی امیدوارکننده به دنبال بهبود بازدهی تولید در آمریکا است که به رغم بارش های شدید در فصل برداشت رخ داده. به علاوه، با توجه به اینکه درحال حاضر فصل برداشت در برزیل درحال کامل شدن است، پیش بینی ها برای تولیدات غلات این کشور نیز بازبینی افزایشی دارد؛ عاملی دیگر برای بهبود چشم انداز سطح تولید جهانی.
البته بهبود چشم انداز تولید ذرت جهانی با کاهش مورد انتظار تولید گندم در 2019 مواجه خواهد شد. برآوردهای «فائو» نشان می دهد درحال حاضر تولید گندم جهانی در سطح 767 میلیون تن قرار دارد، سطحی که 4 میلیون نسبت به ماه جولای کاهش یافته است. در این رابطه افزایش برداشت محصولات در چین و آمریکا تنها تا حدی کاهش بهره وری در روسیه و اتحادیه اروپا را جبران خواهد کرد. با این حال به رغم این بازبینی کاهشی، انتظار می رود سطح تولید این محصول در پایان سال جاری، 36 میلیون تن یا 5 درصد بالاتر از سال گذشته باشد.
تازه ترین پیش بینی های «فائو» حکایت از آن دارد که تولید برنج جهانی در 2019 در مجموع سطح 517 میلیون تنی را به ثبت خواهد رساند، سطحی که نسبت به گزارش ماه جولای اندکی بهبود یافته و در مقایسه با سطح رکوردی سال گذشته بدون تغییر خواهد ماند. عمده افزایش سطح تولیدات برنج جهانی در چین خواهد بود، جایی که بهبود انتظارات سوددهی، کشاورزان را مجاب به افزایش سطح مزارع زیر کشت کرده است. به طور مشابه در آمریکا نیز پیش بینی شده است با توجه به کاهش کمتر از انتظار کشت این محصول نسبت به پیش بینی قبلی، سطح تولیدات افزایش یابد. البته این افزایش ها، تا حدی به واسطه کاهش تولیدات برنج بنگلادش ناشی از نزول قیمت ها خنثی خواهد شد.
رکوردی که برای مصرف غلات سال 2020-2019 پیش بینی شده بود در نسخه جدید حتی رقمی بالاتر اعلام شده است. براساس برآوردهای «فائو» انتظار می رود سطح مصرف غلات جهان با 37 میلیون تن (4/ 1 درصد) افزایش نسبت به 2018 به 7/ 2 میلیارد تن در انتهای سال جاری برسد. براساس این برآوردها، مجموع مصرف گندم جهان با افزایش تدریجی نسبت به گزارش قبلی درحال حاضر به سطح 760 میلیون تن رسیده است؛ سطحی که با 8/ 1 درصد افزایش نسبت به سال گذشته رکوردی جدید محسوب می شود. درحالی که افزایش مصارف غذایی دلیل اصلی حجم بیشتر مصرف گندم امسال جهان است اما برای مصارف خوراک حیوانات نیز افزایش 7/ 3 درصدی پیش بینی شده است، افزایشی که بالاترین نرخ تجربه شده در سال های اخیر و عمدتا در اروپا و آمریکا خواهد بود. مجموع مصرف غلات درشت دانه سال 2020-2019 با ثبت رکورد جدیدی در سطح 4/ 1 میلیارد تن خواهد ایستاد، سطحی که نسبت به سال گذشته افزایش 2/ 1 درصدی یا 17 میلیون تنی خواهد یافت. عمده بازبینی افزایشی مصرف غلات دانه درشت ناشی از پیش بینی افزایش مصرف ذرت و جو خواهد بود. در سال زراعی 2020-2019 انتظار می رود با افزایش سالانه 3/ 1 درصدی به سطح 519 میلیون تن سطح جهانی مصرف برنج رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
پیش بینی های «فائو» حکایت از آن دارد سطح ذخایر جهانی غلات در پایان فصل زراعی 2020 با افزایش نسبت به گزارش پیشین به سطح 847 میلیون تن برسد. با این حال این سطح از ذخایر نسبت به مقادیر آغاز سال 8/ 1 درصد یا 16 میلیون تن کمتر است. با این بازبینی، نسبت ذخایر به مصرف غلات جهان در فصل زراعی 2020-2019 با کاهش نسبت به سال گذشته به سطح 3/ 30 درصد خواهد رسید، سطحی به نسبت بالا که ناشی از بهبود عرضه جهانی محصولات خواهد بود.
بازبینی افزایشی ذخایر غلات جهان از ماه جولای عمدتا ناشی از انباشت ذخایر ذرت در آمریکا است، جایی که چشم انداز تولید این محصول برای سال جاری بهبود یافته است. براساس پیش بینی های جدید مجموع ذخایر غلات درشت دانه جهان در سال جاری به در سطح 395 میلیون تن خواهد رسید؛ سطحی که نسبت به آغاز سال 20 میلیون تن افزیش خواهد یافت. در مقابل اما ذخایر جهانی گندم با کاهش نسبت به پیش بینی گزارش قبلی به سطح 273 میلیون تن می رسد، سطحی که البته نسبت به سال پیش از آن 10 میلیون تن کمتر است. این کاهش عمدتا ناشی از سطح پایین تر ذخایر این محصول در چند کشور اصلی صادرکننده به خصوص روسیه، به دنبال تضعیف چشم انداز تولید است.
در گزارش جدید «فائو» چشم انداز تجارت جهانی غلات برای سال 2020-2019 بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی در سطح 415 میلیون تن پیش بینی شده است. براساس این پیش بینی ها، تجارت این فصل غلات جهان نزدیک به سال گذشته خواهد بود. در این رابطه انتظار می رود چشم انداز افزایشی تجارت برنج و گندم به واسطه کاهش حجم تجارت درشت دانه ها خنثی شود. براساس پیش بینی های «فائو» تجارت جهانی گندم در سال 2020-2019 بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی در سطح 173 میلیون تن باقی خواهد ماند، سطحی که نسبت به سال گذشته 5 میلیون تن افزایش می یابد. هر چند این افزایش عمدتا به خاطر واردات قدرتمندتر مراکش و برخی از کشورهای آسیایی است، که به واسطه حجم بیشتر بارگیری ها در آرژانتین و اتحادیه اروپا پاسخ داده می شود. در این رابطه اما حجم فروش بزرگ ترین صادرکننده گندم جهان، روسیه، نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجه 5/ 32 میلیون تنی را تجربه خواهد کرد. این سازمان پیش بینی کرده است تجارت جهانی برنج در 2020 با کاهش نسبت به گزارش قبلی به سطح 5/ 32 میلیون تن برسد، اتفاقی که عمدتا به خاطر کاهش تقاضای واردات این محصول در چین است، هر چند این حجم از تجارت برنج هنوز نیز 3/ 3 درصد نسبت به سال 2020 بیشتر خواهد بود. تجارت درشت دانه ها نیز با کاهش قابل توجه 6 میلیون تنی به سطح 193 میلیون تن خواهد رسید. 
منبع:فائو

تعداد مشاهده خبر2499 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:2 :8
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal