سخن روز /
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مطرح کرد:
چالش های سینرژیک شبکه تعاون روستایی به مثابه یک سیستم اجتماعی- اقتصادی
1398/01/27
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دومین سمپوزیوم بررسی طرحهای توسعه ای شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور از چالش های سینرژیک شبکه تعاون روستایی به مثابه یک سیستم اجتماعی- اقتصادی سخن گفت.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دکتر حسین شیرزاد بیان کرد: توالی حوادث پنجاه ساله در تعاملات گسترده سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه تعاون روستایی کشور بیانگر این امر واقعی است که علل و دلایل این همبستگی ها و وابستگی ها در ساختار و سرشت نهادی شان تصادفی نیست بلکه به مجموعه ای از ارتباط‌ ها، اشتراکات پیشینی ، نقشها و آثار به هم پیوسته حوادث گذشته و عامل هایی که ارزش‌های اقتصادی را با یکدیگر مبادله می‌کنند، وابسته است. 

وی ادامه داد: در واقع علل این دینامیک(پویه) رفتاری از ارزش های مشترک، تعامل بازارهای خدمات، کالاها، پول و حتی تجربه و پیوندهای علت و معلولی خطی(Causal Link) یا علّی حلقوی بین اجزاء داخلی شبکه و سازمان نشأت می گیرد و انگیزه هایی پیدا و نهان که در پس و پشت رابطه متقابل و توزیع مجدد وجود داشته و عمدتا در حفظ نظم ارتباطات فیمابین متمرکز است و معمولا در بطن ارتباطات اجتماعی درون شبکه، فعالیت های اقتصادی سازمان و شبکه معنا می یابد. 

دکتر شیرزاد گفت: یک یادآوری تاریخی در دهه چهل، نشان می دهد که بیشترین تخصیص منابع در شبکه از جمله کار مدیران و اعضای هیات مدیره و زارعین عضو تعاونی ها عمدتا در روابط اجتماعی و تعهدات جمعی جای می گرفت. این پدیده در آموزه های "کارل پولانی" هم آمده، آنجا که میگوید، حیات اقتصادی هر نهادی، چنانچه مبتنی بر بازار نباشد، در نهاد اجتماعی متبلور میگردد و قطعا به ارزش ها و انگیزشهایی متفاوت از آنچه در اقتصاد بازار وجود دارد، می انجامد. 

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه در حقیقت تعاونی های دهه چهل و پنجاه، نوعی ساختار نهادی در اعماق مناطق روستایی کشور بودند که خاستگاه ارزش های سیستم اجتماعی جامعه دهقانی ایران محسوب می گشتند اظهار کرد: تعاونی های اولیه بیشتر الهام بخش، ارزش آفرین و هویت بخش و عضویت در آنها به مثابه کسب منزلت و جایگاه در نظام اجتماعی روستا بود البته به مرور زمان این کارکردهای عمدتا منزلتی تضعیف و ارزش مبادله و سود جایگزین عمده مناسبات گردید و بموازات آن، بطور متعارف ارتباط ساختارهای اداری سازمان و شبکه تعاون روستایی نیز در سطوح صفی و ستادی گاهی در بازخوردهای تقویتی(Reinforcing) و در برخی سوژه ها با بازخوردهای تعادلی(Balancing)در طول 50 سال اخیر تداوم یافته است. اما ساز و کارهای "چک و بالانس" در این ارتباط از اوایل دهه هفتاد دچار مشکل گردیده و شبکه تعاون روستایی کشور از یک شبکه ارزش به مثابه مجموعه‌ای پیچیده‌ای از منابع اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتماعی با هدف ایجاد بیشترین سود برای اعضا و افراد مرتبط با آن فاصله گرفته است و کمتر بر فعالیتهای کلیدی بازار محور، نظیر اصلاح و تکمیل فرایندها و ارتباطات ، نوآوری و پشتیبانی تمرکز کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: این در حالی است که ارزش های محسوس(نظیر تمامی مبادلات کالاها، خدمات، درآمدها، معاملات، قراردادها، فاکتورها، رسید درخواستها، تائیدیه‌ها و پرداختها) و ارزشهای نامحسوس( نظیردانش ، مزایا و انواع رانت) در میان مبادلات و ارتباطات میان نقش شبکه تعاون روستایی و سازمان مرکزی ایجاد می‌شود و این ناکارآمدی شبکه تعاون روستایی در ایجاد مزیت رقابتی، سبب شده که طی سه دهه گذشته به صورت پیوسته سهم شبکه تعاون روستایی کشور از زنجیره ارزش بازار محصولات کشاورزی رو به تقلیل نشان دهد.بطوریکه امروزه توان نازل شبکه به رغم سابقه تاریخی حضورش در پهنه های تولیدی کشور، در امر جمع‌آوری محصولات تولیدی، ذخیره سازی، بازار رسانی، بازاریابی، فرآوری و عرضه یا توزیع فیزیکی محصولات از تولیدکنندگان جامعه کشاورزی به مصرف‌کنندگان شهری کاملا مشهود است. 

دکتر شیرزاد با اشاره به اینکه توزیع نامتقارن ارزش در طول زنجیره عرضه پاره ای محصولات، در بلندمدت به کاهش کیفیت محصولات نیز انجامیده است گفت: مثلا در طول فرایند زنجیره، بدلیل شکاف در خدمات زیرساختی اساسی،عدم اطمینان از حکمرانی خوب، ترتیبات مالی نامشخص و محدودیت های تأمین مالی زنجیره ارزش؛ معلوم نیست اگر کشاورزان یک استان دچار مشکلات ناشی از مازاد محصول تولیدی شده باشند،چگونه از طریق راه حل های سریع (اداری، حقوقی و نهادی) باید از بن بست خارج شوند و حتی چگونه باید به رقبا عکس العمل نشان داد.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: امروزه شکاف قابل توجهی میان مسئولیت و پاسخگویی در نظام اداره تعامل میان شبکه و سازمان مرکزی وجود دارد و ادارات شهرستانی سازمان و متناظر با آنها اتحادیه های شهرستانی تقریبا فاقد انتظام برنامه ای، فاقد توانایی ها و قابلیت های حرفه ای (بازاری- نهادی) و ادارات استانی و متناظر آن اتحادیه های استانی نیز حساسیت های بازاری- نهادی لازم را ندارند و بیشتر بوروکراتهایی اند که عادت دارند بحران ها را به گردن یکدیگر انداخته و چالش ها را موکول به آینده نامعلوم نمایند و شوربختانه حتی توانایی عبور از چالش ها را هم ندارند. 
وی در ارتباط با این مطلب که متاسفانه واگرایی و انفعال مهمترین ویژگی مدیران و کارکنان شهرستانها و برخی از استانهای سازمان تعاون روستایی کشور شده است و ما نیازمند طراحی و مهندسی مجدد وظایف سازمان در سطح شهرستان و استانها به امید تحرک بیشتر در رونق تولید و آگاهی بیشتر از بازارها میباشیم ابراز کرد: معمولا،فرض "نگره مارشالی صرفه های تجمیع" بر این است که همجواری جغرافیایی،دسترسی اتحادیه ها به یکدیگر بازاریابی مشترک،برگزاری نمایشگاه های مشترک، رسوخ در بازارهای هدف را تسهیل می کند و موقعیت جغرافیایی اتحادیه ها، سرعت انتشار دانش، اشتراک گذاری منابع، دانش را افزایش و و قابلیت های هر یک از آنها را ارتقاء می بخشد.

دکتر شیرزاد با اعلام اینکه اتحادیه های استانی از قابلیت سینرژی یا هم افزایی در برابر پیشآمدهای غیرمنتظره یا کاهش هزینه-های مبادله ای به واسطه ی مجاورت جغرافیایی برخوردار نیستند عنوان کرد: این بدان معنی است که محیط جغرافیایی، نتوانسته بواسطه "کارایی جمعی حاصل از عمل مشترک" اعتماد و سرمایه اجتماعی را تقویت نموده و با "تولید فضا" به کاراتر شدن ابزارهای دستیابی و اشتراک اطلاعات در حوزه ی سازمان فضا ، روابط قدرت، بازار و تغییرات تکنولوژی کمک کند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه، مدیران و کارکنان سازمان تعاون روستایی در شهرستانها باید با تحرک بیشتر در فضای بازارهای منطقه ای و ناحیه ای از حالت رکود و رخوت خارج شده و ارتباط هم افزای بیشتری با شبکه تعاون روستایی داشته باشند گفت: باید با درک عمیق تر از مازاد تولیدهای فصلی، پیشاپیش به فکر خروج محصولات مازاد از حوزه تحت مدیریت خود به بازارهای منطقه ای داشته باشند در این رابطه تعامل با شبکه حیاتی است. رونق تولید یعنی انکشاف بازارهای جدید خارج از منطقه ای که محصول تولید می گردد. 

وی با اعلام این مطلب که کشور پهناور ما با بازار بزرگ 80 میلیونی باید جولانگاه تاخت و تاز مدیران شهرستانی و استانی تعاون روستایی کشور در تعامل گسترده بازاری با شبکه تعاون روستایی باشد اذعان کرد: سیاست سازمان افزایش خریدهای توافقی است و موفقیت در این خریدها فقط با کنش هدفمند کشف بازار های جدید، تعامل با شبکه، هم افزایی با بازارسازان، بازار گردانان، تجار بومی و صندوق های تخصصی و تعمیق درک بازاری مدیران شبکه و سازمان در راستای هم افزایی بیشتر است.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان اظهار داشت: باید با سیاست جلب مشارکت همه فعالان بازاری محصولات کشاورزی ، تسهیم قدرت و دوری از روش های آمرانه و پدرسالارانه گذشته، و گره زدن منافع شبکه تعاون روستایی کشور با منافع ملی که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دنبال میشود، بازی" برد-بردی" را در آینده نزدیک طراحی، پیگیری و اجرا نمود که هیچ یک از فعالان نهادی حقیقی یا حقوقی در مناسبات بازاری احساس غبن نکرده و "غیر یا دیگری" محسوب نشود و اشتراک منافع و حس حضور موثر در زنجیره مطول ارزش، به بالندگی استاندارد های بازار نوین محصولات کشاورزی بیانجامد.

تعداد مشاهده خبر118 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:4 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal