سخن روز /
توانمند سازی تعاونیهای زنان روستایی کانون ظرفیت های نوین توسعه رو ستایی
1397/07/18

حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، طی مصاحبه با اصحاب رسانه ، به موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی روستایی زنان به مثابه کانون متمرکز توسعه اشاره کرد و اظهار داشت:   

درحال حاضر تعداد 330 شرکت تعاونی روستایی زنان با 61325  نفر عضو و سرمایه‌ای به میزان 26414 میلیون ریال در سطح 2238 روستا مشغول فعالیت هستند. این تعاونی‌ها بعنوان یکی از ساختارهای مطلوب برای جلب مشارکت زنان روستایی و در راستای سیاستگذاری ، ایجاد هماهنگی و جهت دهی به فعالیت آنان ایجاد شده‌اند و بر همین اساس سازمان تعاون روستایی ایران با هدف توسعه و بسط نهضت تعاون از طریق آگاه سازی زنان روستایی ، به انجام وظایف قانونی خود حول سه محور نظارت، حمایت و هدایت تعاونی‌های زنان، توسعه کمی و کیفی آنها را در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر شیرزاد در تشریح فعالیت های حاکمیتی سازمان تعاون روستایی در خصوص تعاونی‌های روستایی زنان همچنین به این نکته اشاره کرد که تلاش این سازمان در قالب 3 برنامه مهم عملیاتی؛  شامل آموزش ارکان، کارکنان واعضاء ، اجرای پروژه‌های اشتغال زا و حضور تعاونی‌ها در نمایشگاهها تجلی می‌کند چرا که در حوزه آموزش، به استناد بندهای 1 و6 و7  ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تعلیم و تربیت کارمند و مدیر برای شرکتها و اتحادیه‌ها بر عهده این سازمان بوده تا از این طریق، با افزایش بهره وری منابع انسانی ، به اداره شرکت‌های زیرمجموعه کمک شایانی معمول گردد. لذا بخش آموزش تعاونی‌های روستایی زنان ، بر همین اساس برنامه‌های مدون خود را هرساله در قالب تقویم آموزشی به استانها ابلاغ می‌کند.

 

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در مورد راهکارهای جایگزین این سازمان برای فعال شدن ردیف اعتباری مستقل تعاونی‌های زنان نیز خاطر نشان کرد: 

این سازمان به منظور توسعه فعالیت‌های زنان روستایی ، راهکارهایی از جمله ؛ذپایین آوردن میزان تعهد استانها، تاکید به استان‌ها در خصوص حضور تعاونیهای زنان در آموزشهای شبکه، برقراری تعامل با سایر نهادهای دولتی از قبیل فنی و حرفه ای ، شبکه بهداشت و ... جهت استفاده از آموزشها اتخاذ کرده است که راهکارهای مذکور موجب افزایش میزان عملکرد آموزشی از نظر کمی شده است.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پروژه های اشتغالزای تعاونیهای زنان اظهار داشت: 

تقویت وتوسعه مشاغل خانگی وتنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در تعاونی های روستایی زنان ، از یک سو باعث توسعه فرصت های شغلی وارتقاء ظرفیت این بخش در تولید شده  واز سوی دیگر توانمندسازی وکارآمدسازی این تعاونی ها بعنوان بخش مؤثر در اقتصاد مقاومتی ، علاوه بر برنامه پذیر نمودن تعاونی‌ها در حوزه فعالیتهای اقتصادی ودرآمدزا ، منجر به رونق کسب وکار وافزایش درآمد برای اعضاء تعاونی ونهایتا ارتقاء معیشت خانوار روستایی وکشاورزان شده است. درواقع ایجاد اشتغال مولد، کاهش نرخ بیکاری در جامعه روستایی ، ارتقاء تولید ملی و بهره وری منابع در بخش کشاورزی را درپی داشته است که در نهایت افزایش درآمدملی ورونق اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.  وی عملیاتی شدن پروژه های اشتغال زا در تعاونی های روستایی زنان را به عنوان یکی از برنامه های مؤثر در تقویت وتوسعه فعالیتهای اقتصادی برشمرد وگفت:  در این خصوص عوامل دیگری نیز از جمله امکان سنجی وزمینه سازی در حوزه سرمایه گذاری ومیزان مشارکت اعضاء ودسترسی به منابع ، مواد اولیه ودر نهایت چگونگی شرایط بازاریابی جهت عرضه تولیدات  مدنظر می باشد که همه این موارد در راه اندازی اینگونه فعالیتها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی سیاست سازمان را بر تقویت وتوسعه زیرساختهای مناسب وتسهیل شرایط جذب اعتبارات مرتبط در حوزه فعالیت زنان روستایی از دستگاهها وسازمانهای متولی دانسته و افزود ؛ در حال حاضر به لحاظ حقوقی ویا مسائل تضمینی با وضعیت موجود تعاونی های روستایی زنان تناسب چندانی ندارد و باید در این خصوص همکاری وتعامل بیشتری صورت گیرد. 

 

دکتر شیرزاد در مورد فعالیت نمایشگاهی تعاونیهای زنان به عنوان آموزشهای میدانی بازاریابی اظهار داشت: 

یکی دیگر از برنامه‌های عملیاتی که در حوزه بازرگانی وبازاریابی در تعاونی‌های روستایی زنان حائز اهمیت است، نحوه بازاریابی وبازاررسانی تولیدات این تعاونی‌هاست. در واقع حضور تعاونی ها در عرصه نمایشگاهی با هدف ارتقاء عملکرد شبکه ای ومعرفی وعرضه توانمندی های تعاونی ها در عرصه رقابت بازار در دستور کار سازمان قرار گرفته است که تا حدود زیادی توانسته است در کنار اشتغال پایدار، با تسهیل فرآیند بازار یابی وآشنایی تعاونی ها با فضای کسب وکار گام مثبتی را در این زمینه بردارد. به عبارتی عرصه نمایشگاهها به عنوان یک کارگاه آموزشی به لحاظ تجربه در مباحث مشتری مداری، ارزیابی تقاضای بازار وارتقاء کیفی تولیدات و بسته‌بندی مناسب  نقش بسزایی داشته است.

 

رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مورد برنامه‌های پیش روی تعاونیهای روستایی زنان افزود:   برنامه‌های آتی توانمندسازی زنان روستایی که در دستور کار آتی سازمان قرار دارد ، عبارتنداز؛

 

1- فعال سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان، با هدف ایجاد توانمندی پایدار در سیستم تعاونی و ایجاد انگیزه از طریق راه اندازی گروه‌های کوچک خودیار و حمایت از پروژه های چند منظوره کوچک مقیاس،کم سرمایه و زود بازده در گروههای خود یار .

2- بازاریابی وراه اندازی نمایشگاههای دائمی،فصلی، ادواری ، بین استانی و...نیز طرح جشنواره سالانه تعاونیهای روستایی زنان (سرزمین شکوفان)با هدف توانمندسازی تعاونیهای زنان در عرصه بازارهای وسیعتر و رقابتی اقتصاد

3- همکاری با دفاتر و معاونت های درون و برون سازمانی، اعم از معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ملی و فراملی توأم با نگرش حمایتی مدیریتهای سطوح مختلف سازمان و انعقاد تفاهم نامه با دستگاهها در جهت پیشبرد فعالیتهای توسعه‌ای تعاونیهای روستایی زنان .

4- همچنین راه اندازی اتحادیه سراسری تعاونی‌های روستایی زنان یکی دیگر از برنامه مهم در تقویت شبکه تعاونی های زنان است که در حال پیگیری بوده و می تواند در تعامل با سازمانهای تصمیم گیر وسیاستگذار جایگاه حقوقی مطلوبی را برای این تعاونی ها بوجود آورد و بویژه در حوزه بازرگانی وبازاریابی نقش قابل توجهی را در تسهیل روند اجرایی کار داشته باشد.

5-در عرصه توسعه پروژه های اشتغال زا در تعاونیها، باید تعامل وهمکاری بیشتری با سازمان ها ونهادهای مرتبط در این حوزه صورت گیرد چه به لحاظ مسائل اعتباری وچه به لحاظ زیرساختهای لازم ازجمله سازمانهای بین المللی وآژانس های زیرمجموعه سازمان ملل که تا کنون نیز حمایت هایی توسط سفارت ژاپن  GGP و SGP ( برنامه کمکهای کوچک زیست محیطی) از پروژه های تعاونیهای زنان صورت گرفته است و می تواند با برنامه ریزی مناسب این همکاری توسعه یابد. 

6- اجرای طرح توسـعه درون زای تعاونیهـای زنـان از طریق" الزام برنـد سازی در  محصولات هر منطقه " و اقـدام به تولید فرایندی آن در پایدار سازی تعاونیهای مذکور که بسـیار موثربوده و در توسـعه کمی و کیفی اشـتغال در منطقه رشد قابل ملاحظه ای ایجاد می کند.

7- گردشـگری و بوم گردی روستایی : تعاونیهای روسـتایی زنان به مثابه کانون متمرکز توسعه، در مدیریت بوم گردی روستایی نقش بسیار موثری داشته و آموزش اجرای طرح مذکور درتعاونیهـای زنـان از طریق تعامـل بـا یونسـکو و انعقاد تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی وگردشـگری می‌تواند اثر بخش باشد. 

8- تغییر اقلیم روستا در عرصه جهانی به عنوان یک معضل، طرح و در معرض ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس انعقاد تفاهم نامه با سازمـان محیـط زیست و همچنین ایجاد ارتباط با برنامه کمکهای کوچک زیست محیطی سازمان ملل، می‌تواند زمینه ساز اشـتغالزایی زنان عضو تعاونیهای روستایی زنان (از طریق مدیریت حفظ و توسعه گونه های گیاهی و جانوری و همچنین حفظ منابع آبی و خاکی) گردد.

9- بهسازی مدیریت کشاورزی خانوادگی رایج در سیستم خرده دهقانی و حاکم بر کشاورزی ایران توسط تعاونیهای روستایی زنان می‌تواند به عنوان مکانیزم مهاجرت معکوس، اثربخشی بسـزایی داشـته باشد. 

10- مسـتند سازی دانش بومی و همچنین احیاء صـنایع منسوخ روستایی توسط تعاونیهای زنان، به عنوان یکی از وظایف اصـلی این تعاونیها باید در اساسنامه آنان وارد شود. زنان روستا میراث دار این صـنایع بوده و در احیـاء آن نقش حیاتی دارنـد. این امر از طریق انعقاد تفاهم نامه با سازمانهایی از قبیل: میراث فرهنگی ، اوقاف، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، بانک توسعه و تعاون و نظایر آن بخوبی امکانپذیر است.

تعداد مشاهده خبر232 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:4 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal