سخن روز /
دکترحسین شیرزاد: تعاونی روستایی؛ نهادی اجتماعی و تأثیرگذار
1397/06/14
یادداشت/
 
به قلم دکتر حسین شیرزاد، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛با توجه به کارکردهای بالقوه نهاد تعاونی روستایی و همچنین با عنایت به نابسامانی در مدیریت منابع محیطی و شرایط نامناسب توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه روستایی کشور توجه به این نهاد در معنای واقعی آن و ارتقاء آن به یک نهاد اجتماعی تاثیر گذار می تواند بسیاری از معضلات موجود در جامعه روستایی کشور را مرتفع سازد. 
 

ایران یک گذشته تاریخی عظیم دهقانی، عشیره ای، قومی و قبیله ای دارد که هنوز بطور کامل از مشکلات هویتی آن فاصله نگرفته و برکنده نشده است و معضلات جامعه دهقانی هنوز در بطن سکونتگاه های روستایی باز تولید شده و برگرده مناسبات شهرنشینی سنگینی می کند. از این روی، مهم ترین فرصت توسعه ای در نقاط روستایی، وجود الگوهای سنتی نیرومند تعاون و مشارکت است که بر هنجارهای همیاری و شبکه های مستحکم تعاملی مبتنی هستند. هنجارهای همیاری در اجتماعات روستایی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و نیرومندی این هنجارها موجب شکل گیری شبکه های تعاملی و تقویت انسجام اجتماعی شده است.

همیاری، تعامل و انسجام اجتماعی زمینه های بینشی، ذهنی و نگرشی مشارکت را فراهم کرده و الگوهای نیرومندی از تعاون و همکاری را در زمینه های تولیدی ، اجتماعی و فرهنگی بوجود آورده است. هر چند این الگو های تعاون و معاضدت با چالش ها و آسیب هایی نیز مواجهه هستند اما می توان با نوسازی و باسازی آنها و اتخاذ نگرش های صحیح و تدابیر مناسب بیشترین کارایی، بهره وری و اثر بخشی را از آنها برد. با توجه به کارکردهای بالقوه نهاد تعاونی روستایی و همچنین با عنایت به نابسامانی در مدیریت منابع منابع محیطی و شرایط نامناسب توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه روستایی کشور توجه به این نهاد در معنای واقعی آن و ارتقاء آن به یک نهاد اجتماعی تاثیر گذار می تواند بسیاری از معضلات موجود در جامعه روستایی کشور را مرتفع سازد. این امر با عنایت به پراکنش سکونتگاه های روستایی و نسبت بسیار بالای تولید کنندگان خرده پا و در نتیجه مدیریت پراکنده و نابسامان منابع محیطی، انسانی و اقتصادی ضرورتی بنیادین می یابد.

سوابق تاریخی نهاد سازی نشان می دهد در کنار طرح های متنوع عمران روستایی مشتمل بر ایجاد امکانات زیر بنایی از قبیل را، تامین آب آشامیدنی وزراعی، توسعه آموزش و پرورش در روستاها و توسعه خدمات بهداشت و درمان در نواحی روستایی در اوایل دهه 30 و ایجاد شرکت های تعاونی در دهه 1340 ایجاد شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تئلید کشاورزی در دهه 40 و 50 حضور فعال و مداخله گرانه دولت در فرآیندهای نوسازی و عمران روستایی پس از تحولات دهه چهل، تقسیم اراضی و کاهش قدرت مالکین در مدیریت روستایی و فرو پاشی حکمروایی سنتی و ریشه دار سکونتگاههای روستایی با ظهور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آغاز می شود.


مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

تعداد مشاهده خبر415 بار
تصاویر مرتبط

  • 1_0

RatingTitle
:4 :2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal