‍ ‍ بیش از 22 ھزار تن آرد خام بین روستاییان جنوب کرمان توزیع شد
1400/01/17
مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان گفت: بیش از 22 هزار تن آرد درسال گذشته توسط شبکه تعاون روستایی جنوب کرمان در بین روستاییان توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تعاون روستایی جنوب کرمان فاطمه میرساردو مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان بیان داشت: در راستای خدمات‌رسانی به روستاییان و کشاورزان اتحادیه ھا و شرکت ھای تعاونی روستایی جنوب کرمان بخشی از سھمیۀ آرد تعیین شده مورد نیاز روستاییان حوزه شھرستان ھا را خریداری و برای توزیع در بین جامعۀ ھدف به عاملین فروش در روستاھای منطقه تحویل می نمایند .
وی افزود: از این میزان بیش از 18 ھزار و 261 تن آرد خانه پز روستایی و 4 ھزار و 55 تن آرد خبازی بین نانوایان منطقه توزیع شده است.
دکتر میرساردو با بیان اینکه اکثر شرکت ھای تعاونی روستایی عامل توزیع آرد روستاییان ھستند، اعلام کرد: در سال 1400 نیز خدمات رسانی به کشاورزان و روستائیان یکی از مھم ترین فعالیت ھای شبکه تعاونی روستایی جنوب کرمان محسوب می شود.
مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان با اشاره به نام گذاری شعار سال از سوی رھبر معظم انقلاب اسلامی به نام «تولید؛ پشتیبانی ھا، مانع زدایی ھا» نامگذاری شده است از این رو با حمایت از کشاورزان و روستاییان به دنبال تحقق شعار سال ھستیم.
وی نقش شبکه تعاون روستایی در توزیع آرد روستایی در آبادی های صعب‌العبور، کمتر برخوردار و محروم جنوب استان را انکار ناپذیر دانست و تصریح کرد: : با توجه به گستردگی شبکه تعاونی روستایی ، در سنوات گذشته بیشتر اقلام کالاهای مصرفی و نهاده‌های کشاورزی و سوخت مورد نیاز روستانشینان توسط این تعاونی ها تامین و توزیع می‌شده است.
دکتر میرساردو ھدف از توزیع آرد بین روستائیان را ارائه خدمت بھتر و ایجاد رضایتمندی این قشر عنوان کرد .
تعداد مشاهده خبر247 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_main_block11
Powered by DorsaPortal