فعالیت کلیه واحدهای اعتباری شرکت های تعاونی روستایی
1397/12/28
فعالیت کلیه واحدهای اعتباری شرکت های تعاونی روستایی که غیر از فعالیت خود در قالب قرض الحسنه ، فعالیت دیگری نظیر واسطه گری و عملیات غیر مجاز پولی و مالی انجام می دهند ممنوع بوده و تخلف محسوب می شوند و فعالیت این نوع واحدهای اعتباری غیر مجاز بوده و مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نمی باشد . همچنین مسئولیت پاسخگویی به تخلفات صورت گرفته متوجه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های تعاونی مربوط بوده و این سازمان از ظرفیت قانونی ماده 146 قانون شرکتهای تعاونی روستایی مصوب سال 1350 اقدام خواهد نمود.

تعداد مشاهده خبر274 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal