برنامه خرید تضمینی وش پنبه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در راستای برنامه خود اتکایی پنبه در افق 1405
1397/07/01
دکتر حسین شیرزاد مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نخستین جلسه برنامه ریزی راهبردی پنبه گفت: کشور ما بدلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت پنبه، دارای سابقه نسبتا" طولانی در کشت انبوه این محصول بوده بطوریکه براساس آمارهای موجود ، در زمره کشورهای قدیمی تولید کننده پنبه در جهان قرار دارد.
وی در مورد علل کاهش و مسائل تولید پنبه گفت: از جمله موضوعات حائز اهمیت که مورد توجه کارشناسان و دست اندرکاران پنبه قرار داشته است، وضعیت بذر و ضرورت تنوع بخشیدن به بذور مورد کشت بخصوص بذور مناسب برداشت ماشینی و بذور زودرس برای مناطقی که امکان کشت دوم در آن‌ها وجود دارد و همچنین جایگزینی ارقام تجاری مورد کشت با بذور عملکردهای بالاست، تا بواسطه افزایش توان رقابتی تولید پنبه با سایر محصولات، موجبات توسعه کشت و افزایش تولید پنبه فراهم گردد. با نگاهی به گذشته تکثیر و تولید بذر پنبه در کشور و تحولی که در چند سال اخیر در آن صورت گرفته است، می‌توان به بهبود وضعیت تکثیر و تولید بذر و همچنین تنوع بخشیدن به ارقام آن بویژه ارقامی که امکان برداشت ماشینی و کشت دوم آن‌ها وجود داشته و می‌توانند در توسعه کشت و افزایش تولید پنبه بسیار مؤثر باشند امیدوار بود.
دکتر شیرزاد ضمن برشمردن تحولات 5 ساله اخیر در زنجیره پنبه عنوان کرد: در حال حاضر 10 رقم بذر پنبه از انواع زودرس، متوسط رس و مناسب برداشت ماشینی و همچنین بذور جایگزین ارقام مورد کشت کنونی، در مناطق مختلف پنبه خیز کشور کشت می گردد و در سال جاری برآورد سطح زیر کشت پنبه حدود 71 هزار هکتار و پیش بینی تولید وش حدود 180 هزار تن و پنبه محلوج حدود 60 هزار تن است که با عنایت به نیاز100تا 120 هزار تنی سالانه صنایع نساجی کشور به پنبه محلوج ، حدود 50 درصد آن ، ازتولید داخلی و مابقی آن از طریق واردات تأمین خواهد شد. البته در تلاشیم تا با فعال نمودن تعاونی های تولید مستعد فعالیت در حوزه کشت فرا سرزمینی در این رابطه برنامه ریزی و اقدام نماییم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پنبه در کشور افزود: در حال حاضر تعداد کارخانجات پنبه پاک کنی فعال کشور 69 واحد با تعداد 197 جین و ظرفیت تصفیه حدود 300 هزار تن وش، در 14 استان کشور بوده که باتوجه به برنامه افق 1405 و نظر به محدودیت‌ منابع آبی، بیشتر بر افزایش عملکرد در واحد سطح تأکید گردیده و در برنامه مذکور سطح زیر کشت پنبه 100 هزار هکتار و وش تولیدی 400 هزار تن هدف گذاری شده است که در نتیجه این افزایش تولید، بالطبع کارخانجاتی غیرفعال و راکد کنونی، فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. مطابق مفاد برنامه افق 1405 افزایش سطح زیر کشت صرفا" در استان های گلستان و اردبیل در نظر گرفته شده بطوریکه در استان گلستان برای افزایش سه و نیم برابری سطح زیر کشت پنبه برنامه‌ریزی شده که در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان 10 هزار هکتار بوده که در برنامه افق وازرت جهاد کشاورزی، به 35 هزار هکتار افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر در استانهایی نظیر فارس و خراسان رضوی افزایش سطح زیر کشت پنبه پیش بینی نشده و در سایر مناطق کشور نیز نوسانات سطح زیر کشت چندان قابل توجه نخواهد بود. بر طبق برنامه وزارت متبوع در سال جاری 100درصد بذر پنبه کشور از نوع اصلاح شده در داخل تولید خواهد شد.
دکتر شیرزاد در ارتباط با فعالیتهای تجاری اتحادیه های تعاونی کشاورزی کشور یادآوری نمود که شرکت بین المللی کشاورزی و بازرگانی فجر سبز که وابسته به اتحادیه تعاونیهای کشاورزی پنبه کشور است و حق انحصار تکثیر و تولید دو رقم بذر داخلی را در اختیار دارد ، در سال جاری حدود27 درصد بذر پنبه مورد نیاز کشور را تأمین نموده و هدف گذاری برنامه برای سال 1405، تأمین حدود 70 درصد بذر کشور توسط این شرکت که اساساً سهام آن متعلق به کشاورزان پنبه کار است، انجام خواهد شد. این شرکت براساس قرارداد با پنبه کاران، خرید وشهای مزارع بذری را در اولویت کار خود قرار داده و همچنین تأمین نهادهای کشاورزی از قبیل کود شیمیایی و واردات مواد برگ ریز برای تسهیل در برداشت را نیز برعهده گرفته است. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال جاری و در راستای یکی از اهداف خود در خصوص تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، اقدامات مؤثری از طریق اتحادیه تخصصی پنبه و با ایجاد سایت تحقیقات کاربردی، آموزشی و ترویجی در سطح 70 هکتار دراستان فارس بعمل آورده که در این سایت از 19 رقم بذر پنبه کشت شده 10 رقم آن بذور خارجی و 9 رقم آن بذور داخلی است که بصورت مستمر از لحاظ عملکرد و تکنولوژی الیاف و همچنین اجرای سیستم آبیاری پیشرفته از سوی کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و نتایج حاصله به کشاورزان پنبه کار انتقال خواهد یافت و انشاا... در آینده برنامه ریزی جهت احداث سایتهای مشابه در استان های مورد نظر با اقلیم های متفاوت صورت خواهد گرفت. وزارت جهاد کشاورزی در جهت انجام این نوع حمایت ها و به منظور خدمات رسانی هر بیشتر به کشاورزان پنبه کار، مدیریت کارخانجات کرک گیری از بذر پنبه را به شرکت مذکور واگذار نموده تا بتوان بذور پنبه دلینته شده در اختیار کشاورزان پنبه کار قرار داد. برای تنوع بخشی به بذور پنبه مورد کشت در کشور با عملکردهای بالا شرکت در سال جاری نسبت به واردات 60 تن بذر پنبه از دو رقم به نامهای ماکسا و لیدر از کشور یونان اقدام و کشت گردیده است و در حال حاضر بدنبال ثبت این بذور به منظور تکثیر و تولید در کشور از طریق مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بوده که بزودی در صورت ثبت آن تولید و تکثیر این بذور با مشارکت شرکت(Golden West ) یونان، در ایران صورت خواهد گرفت. یکی از حمایت های سازمان مرکزی تعاون روستایی، تعیین قیمت خرید تضمینی است که بواسطه آن، کشاورزان اطمینان خاطر داشته باشند محصول تولیدی آنها خریدار داشته و همچنین سیاستهای حمایتی تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات به کشاورزان پنبه کار جهت تأمین قسمتی از هزینه های کاشت و داشت و برداشت در سالجاری نیز همانند پنج سال گذشته روندی افزایشی خواهد داشت. در این جلسه موضوع وگذاری کارخانجات کرک زدایی بذر پنبه دراستانهای خراسان رضوی واردبیل، بهره مندی بیشتر ازارقام پرپتانسیل و واردات بذر پنبه ازیونان وترکیه، مذاکره مستمر بانمایندگی شرکت سین جنتا سوئیس درخصوص واردات علف کش وسم ضد عفونی بذر، میزان نیازمندی به دستگاه کمباین برداشت و ماشین کاشت شامل ردیف کارها و نشاء کارها، واردات ارقام پرپتانسیل باویژگیهای مقاوم به آفات وبیماریها – کیفیت بالای الیاف ازشرکت های معتبر خارجی برابر مقررات موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر ونهال وسازمان حفظ نباتات، واردات سموم علف کش ، هورمونها وکنترل کننده رشد ، برگ ریزها باهمکاری شرکتهای داخلی وهماهنگی باسازمان حفظ نباتات در خصوص واردات ومصرف، هماهنگی درجابجایی بذر بین استانها، و نقش اتحادیه و سازمان مرکزی تعاون روستایی در آموزش به کشاورزان بلحاظ استفاده ازعلف کش ها ،هورمونها ، تنظیم کننده های رشد ، برگ ریز ،کشت نشایی و استفاده ازارقام مناسب و مقاوم به آفات وبیماریها مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان و متخصصین قرار گرفت.
تعداد مشاهده خبر919 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_main_block9
Powered by DorsaPortal