سخن روز /

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 18 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
شماره جلسه عنوان تاریخ
هجدهم 1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مدیریتی در زمینه فنی- اجرایی و زیر ساختهای شبکه 2- پیشنهاد عنوان برای سازمان 1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مدیریتی در زمینه فنی- اجرایی و زیر ساختهای شبکه 2- پیشنهاد عنوان برای سازمان 1392/10/23
هفدهم 1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مربوط به انتظارات و نقش شبکه‌ها در زنجیره «تامین و ارزش» محصولات کشاورزی 2- پیشنهاد «عنوان» برای سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای قانون تمرکز و سیاستهای دولت و بخش کشاورزی با لحاظ عنوان پیشنهادی«سازمان توسعه تعاونیها، تشکلها و تجارت کشاورزی» 1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مربوط به انتظارات و نقش شبکه‌ها در زنجیره «تامین و ارزش» محصولات کشاورزی 2- پیشنهاد «عنوان» برای سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای قانون تمرکز و سیاستهای دولت و بخش کشاورزی با لحاظ عنوان پیشنهادی«سازمان توسعه تعاونیها، تشکلها و تجارت کشاورزی» 1392/09/18
شانزدهم بررسی وضعیت زیرساخت‌های شبکه تعاونیها و تشکل‌های بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود با تاکید بر تشریح فعالیت‌های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی بررسی وضعیت زیرساخت‌های شبکه تعاونیها و تشکل‌های بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود با تاکید بر تشریح فعالیت‌های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی 1392/08/06
پانزدهم ادامه بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود(با تاکید بر تشریح فعالیت های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی) ادامه بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود(با تاکید بر تشریح فعالیت های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی) 1392/05/22
چهاردهم بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود 1392/03/20
سیزدهم انطباق ساختار سازمان در ارتباط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی انطباق ساختار سازمان در ارتباط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی 1392/02/31
دوازدهم ارائه پیشنهادهای راهبردی در باره ساختار آتی سازمان تعاون روستایی مرتبط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ارائه پیشنهادهای راهبردی در باره ساختار آتی سازمان تعاون روستایی مرتبط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی 1392/02/09
یازدهم بررسی قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تجزیه تحلیل ساختار سازمان تعاون روستایی در انطباق با آن بررسی قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تجزیه تحلیل ساختار سازمان تعاون روستایی در انطباق با آن 1392/01/26
دهم تحلیل و نقد وضعیت ساختار و نیروی انسانی سازمان سازمان تحلیل و نقد وضعیت ساختار و نیروی انسانی سازمان سازمان 1391/11/30
نهم تکمیل پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده اعضاء در جلسه هشتم با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهبردها در حوزه بازرگانی سازمان تکمیل پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده اعضاء در جلسه هشتم با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهبردها در حوزه بازرگانی سازمان 1391/11/03
هشتم جمع آوری و ارائه پیشنهادهای اعضای جلسه با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهکارهای داخل و خارج سازمانی در حوزه بازرگانی جمع آوری و ارائه پیشنهادهای اعضای جلسه با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهکارهای داخل و خارج سازمانی در حوزه بازرگانی 1391/10/25
هفتم پیگیری بحث فعالیت های بازرگانی سازمان، اتخاذ راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی امور بازرگانی و بازار محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی و ارائه راهکارهای کاربردی به مدیریت سازمان پیگیری بحث فعالیت های بازرگانی سازمان، اتخاذ راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی امور بازرگانی و بازار محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی و ارائه راهکارهای کاربردی به مدیریت سازمان 1391/10/11
ششم تشریح و بررسی یکی از 4 محور اصلی مورد تاکید در اتاق فکر تحت عنوان؛ امور بازرگانی سازمان و ارائه راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی این بخش بعنوان مهمترین حوزه فعالیت سازمان تشریح و بررسی یکی از 4 محور اصلی مورد تاکید در اتاق فکر تحت عنوان؛ امور بازرگانی سازمان و ارائه راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی این بخش بعنوان مهمترین حوزه فعالیت سازمان 1391/09/27
پنجم بررسی ساخنار و وضعیت نیروی انسانی سازمان و ارائه راهکار جهت ارتقای ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی سازمان بررسی ساخنار و وضعیت نیروی انسانی سازمان و ارائه راهکار جهت ارتقای ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی سازمان 1391/09/13
چهارم ارائه راهبردهای عملیاتی بر اساس اولویت بهبود توانمندی شبکه ها ، بازنگری نقشه راه سازمان، ارتقاء کارآمدی و ، ارزیابی ساختار موجود سازمان ارائه راهبردهای عملیاتی بر اساس اولویت بهبود توانمندی شبکه ها ، بازنگری نقشه راه سازمان، ارتقاء کارآمدی و ، ارزیابی ساختار موجود سازمان 1391/08/22
سوم بررسی و ارائه پیشنهاد در باره بهینه سازی ساختار اداری و توسعه منابع انسانی سازمان، پیشنهاد مسائل و موضوعات اولویت دار برای سازمان بررسی و ارائه پیشنهاد در باره بهینه سازی ساختار اداری و توسعه منابع انسانی سازمان، پیشنهاد مسائل و موضوعات اولویت دار برای سازمان 1391/08/06
دوم جمع بندی نهایی نظرات اعضا در باره آیین نامه داخلی اتاق فکر، ارائه دیدگاه ها، اقدامات فوری مربوط به بررسی طرح انتزاع در کمیسیون مشترک طرح در مجلس و بررسی مسائل اولویت دار جهت طرح در اتاق فکر جمع بندی نهایی نظرات اعضا در باره آیین نامه داخلی اتاق فکر، ارائه دیدگاه ها، اقدامات فوری مربوط به بررسی طرح انتزاع در کمیسیون مشترک طرح در مجلس و بررسی مسائل اولویت دار جهت طرح در اتاق فکر 1391/07/22
اول بررسی آیین نامه داخلی اتاق فکر و ارائه کلیات و نظرات مربوطه بررسی آیین نامه داخلی اتاق فکر و ارائه کلیات و نظرات مربوطه 1391/07/08
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal