سخن روز /
معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی برای کارگزاران کشاورزی و تعاون روستایی کشور
1398/04/11
هیات دولت، اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی را در اواخر پاییز سال گذشته و به دنبال پیگیری های مستمر و چندین ساله سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی کشور مصوب نمود. در ادامه پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی توسط معاون اول رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پیش نویس اساسنامه های الگو، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط را تدوین کند.
یکی از اقدامات مهم تا پیش از ابلاغ آتی اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به دستگاه های اجرایی کشور، تهیه مقدمات امور تبیین و معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در انطباق با نظام صنفی کشور به بخش های مرتبط با این موضوع در سطح وزارت جهاد کشاورزی می باشد که برگزاری چندین جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با نمایندگان بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی جهت آشنایی اجمالی با مفاد و موارد اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در این راستا بود و در ادامه برنامه ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی برای کارگزاران و مسئولان امور تشکل ها و نظام های صنفی مستقر در مدیریت تعاون روستایی استان ها انجام پذیرفت.
دوره آموزشی معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و تبیین قوانین و مقررات حاکم بر آن با ارائه، بررسی و تحلیل پیش نویس اساسنامه اتحادیه های صنفی کشاورزی با حضور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیر، معاون، روسا وکارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، معاون دفتر توسعه و آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها و کارگزاران مسئول امور تشکلها و نظامهای صنفی سازمانهای تعاون روستایی استانها طی روزهای چهارم تا پنجم تیرماه 1398 در مرکز آموزش سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.
محتوات برنامه دوره آموزشی ارائه شده در طی این دو روز عبارت بوده است از:
-ضرورتهای اصلاح آیین نامه نظام صنفی کشاورزی
-تبیین و تشریح مفاد اصلاحیه آیین نامه
-بررسی و تحلیل پیش نویس اساسنامه تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در قالب تشکیل کارگروه های تخصصی
- پرسش و پاسخ پیرامون اصلاحیه آیین نامه
علاوه بر آن در این دوره مطالبی در خصوص اهمیت دوره های آموزش کارکنان و بیان سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات حوزه تشکلها و صنوف در سال98 ارائه شد.
برخی از مهم ترین موارد تاکید و ارائه شده در این دوره آموزشی در ارتباط با ساختار جدید آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی شامل موارد ذیل بوده است:
-نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می باشد.
- در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در ادامه هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان خواهد بود.
- به جای نظام صنفی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان تشکیل می شود.
- به جای هیات مدیره نظام صنفی بخش شهرستان، هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان قرار می گیرد.
-اتحادیه های صنفی کشاورزی در رشته های هفتگانه کشاورزی(اتحادیه صنفی کشاورزی:زراعت/باغداری/دامپروری/آبزی پروری/جنگل/ خدمات و صنایع تبدیلی) با عضویت افراد و واحدهای صنفی همگن ذیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان تشکیل می شود. هر شهرستان تا حداکثر 7 اتحادیه به شرط داشتن حدنصاب لازم اعضا آن اتحادیه تخصصی را می تواند داشته باشد.
در پایان این دوره آموزشی تصریح شد که حاضرین پس از اتمام این دوره، برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جلسات مشترک با جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و دستگاه های اجرایی مربوطه و مرتبط با اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی را معمول دارند.

تعداد مشاهده خبر208 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:4 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal