سخن روز /
بررسی وضعیت فعالیتهای مجمع ملی خبرگان کشاورزی در جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره مجمع
1397/07/18
جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی با دستور جلسه بررسی وضعیت فعالیت های مجمع ملی خبرگان کشاورزی و بررسی وضعیت انتخابات اعضای هیات مدیره کانون و انجمن خبرگان کشاورزی در سطح استان و شهرستان با حضور آقایان عسکری، ادیب و کرمی مقدم مدیرکل و معاونین دفترساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، فشارکی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان، کاکاوند نایب رئیس هیات مدیره مجمع ملی خبرگان، توکلی رئیس گروه ساماندهی صنوف و تشکل های کشاورزی، مرادی کارشناس مسئول ساماندهی تشکل ها در روز دهم مهر ماه 1397 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، اهم موارد مورد اشاره و تاکید در این نشست عبارت بود از:
-اهمیت سازماندهی خبرگان کشاورزی به عنوان نمونه های بخش کشاورزی در سطوح مختلف(ملی،استانی و شهرستانی) و نقش آنها در انتقال دانش فنی و بومی و تجارب آنها در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به سایر کشاورزان
- ضرورتهای تعامل و ارتباط دوسویه فی مابین مجمع ملی خبرگان با کانون های استانی و انجمن های شهرستانی این تشکل 
- بررسی ضرورتهای برگزاری جلسات شورای مشورتی خبرگان کشاورزی با حضور اعضای برگزیده خبرگان کشاورزی در سطح ملی 
- راه اندازی کارگروه ها و کمیته های تخصصی مجمع ملی خبرگان کشاورزی و بررسی تخصصی و موضوعی برنامه های خبرگان کشاورزی در سطح کشور
- تشریح اقدامات مجمع ملی خبرگان برای ارتقای سطح تعاملات با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط 
در ادامه و طی مصوبات جلسه مقرر گردید:
- جلسات هیات مدیره مجمع ملی خبرگان به صورت منظم و ماهیانه برگزار شود و مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی هر پانزده روز گزارش اقدامات خود را به اعضای هیات مدیره و سایر نهادها و دستگاههای ذیربط ارسال نماید.
-جلسات مشترک هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد هر ماه برگزار گردد.
- پیگیری و هماهنگی لازم با وزارت کشور برای ثبت اصلاحیه اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی صورت پذیرد.
- بررسی شیوه های تعامل و همکاری خبرگان کشاورزی با نظام صنفی کشاورزی و سایر تشکل ها و نهادی مرتبط با بخش کشاورزی برای نقش آفرینی خبرگان کشاورزی در توسعه کشاورزی
- زمینه ها و اقدامات لازم برای فعال شدن دبیرخانه مجمع ملی خبرگان بعمل آمده و نسبت به پیگیری برنامه ها و فعالیت ها و هم چنین تعامل بیشتر با دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد برنامه ریزی شود.
- گزارش اقدامات مجمع ملی خبرگان در خصوص برگزاری همایش کشاورزی هوشمند به سازمان مرکزی تعاون روستایی ارائه گردد.
گفتنی است تشکل خبرگان کشاورزی متشکل از کشاورزان و بهره بردارانی از بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که بعنوان نمونه در فرآیند انتخاب نمونه های وزارت جهادکشاورزی برگزیده و معرفی شده اند. این تشکل بعنوان یک تشکل مردم نهاد از وزارت کشور مجوز تشکیل و فعالیت گرفته و در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، در سطح استان تحت عنوان کانون و در سطح شهرستان تحت عنوان انجمن خبرگان کشاورزی ساختار آن سازماندهی شده است. دستگاه ناظر بر سازماندهی، ساماندهی و هماهنگی و معرفی به سایر بخش های تخصصی برای بهره گیری از توان و ظرفیتهای این نهاد، دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد.

تعداد مشاهده خبر119 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal