اخبار ستادی
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد: این سازمان با خرید روزانه به طور متوسط یک هزار تن شیر خام موفق به اعمال مدیریت بازار شیر خام در کشور گردید.

دکتر حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در شورای راهبردی خرید شیر به تأثیرات مداخله گری هدفمند این سازمان درتثبیت قیمت شیر خام با خرید تنها 4 درصد شیر تولیدی کشور، تغییر رویه کارخانجات از پرداخت موعدی به پرداخت  نقدی، بهبود کیفیت شیر خام تولیدی، جذب سرمایه بخش غیر دولتی و کاهش ضرر و زیان دولت و ارز آوری و حضور در بازارهای جهانی پرداخت.

  وی با ذکر اینکه، قبل از اجرای طرح قیمت هر کیلو گرم شیر خام حداکثر 10000 ریال  با پرداخت 3 تا 4 ماه بوده است که این قیمت و نحوه پرداخت موجب ضرر و زیان دامداران شده و علیرغم اعمال فشار  واعلام  قیمت  از طریق وزارت جهاد کشاورزی ، کارخانجات فرآورده های لبنی حاضر به افزایش قیمت شیر خام نشدند.

  شیرزاد گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی خوشبختانه قیمت شیر خام در طول اجرای این طرح به مرور تا سقف 13000ریال و به صورت پرداخت نقدی در سال  96 تثبیت شده به طوری که در حال حاضر سایر کارخانجات لبنی در قالب یک رقابت صحیح از قیمت مذکور تبعیت می نمایند. در واقع دولت با اجرای این طرح تنها با خرید 3 تا 5 درصد شیر خام تولیدی کشور برای نخستین بار موفق به اعمال سیاست های نظارتی  خود در  بازار در راستای ثبات در تولید و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت شیر خام گردیده است.

   سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با خرید روزانه به طور متوسط یک هزار تن شیر خام تعیین کننده شاخص قیمت شیر خام گردید و موفق به اعمال مدیریت بازار قریب به 25 هزار تن شیر خام در کشور شد.