منوی اصلی
نقشه
نقشه
سامانه ثبت شکایات مردمیسامانه نهاده پخشسامانه جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی سامانه ملی خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی
اوقات شرعي
True
آب و هوا
آب و هوا
گزارش موضوعی جلسات اتاق فکر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

گزارش موضوعی جلسات اتاق فکر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

جلسه

موضوع جلسه

تاریخ

اول

بررسی آیین نامه داخلی اتاق فکر و ارائه کلیات و نظرات مربوطه

8/7/91         

دوم

جمع بندی نهایی نظرات اعضا در باره آیین نامه داخلی اتاق فکر، ارائه دیدگاه ها، اقدامات فوری مربوط به بررسی طرح انتزاع در کمیسیون مشترک طرح در مجلس و بررسی مسائل اولویت دار جهت طرح در اتاق فکر

22/7/91         

سوم

بررسی و ارائه پیشنهاد در باره بهینه سازی ساختار اداری و توسعه منابع انسانی سازمان، پیشنهاد مسائل و موضوعات اولویت دار برای سازمان

6/8/91         

چهارم

ارائه راهبردهای عملیاتی بر اساس اولویت بهبود توانمندی شبکه ها ، بازنگری نقشه راه سازمان، ارتقاء کارآمدی و ، ارزیابی ساختار موجود سازمان

22/8/91      

پنجم

بررسی ساخنار و وضعیت نیروی انسانی سازمان و ارائه راهکار جهت ارتقای ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی سازمان

13/9/91         

ششم

تشریح و بررسی یکی از 4 محور اصلی مورد تاکید در اتاق فکر تحت عنوان؛ امور بازرگانی سازمان و ارائه راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی این بخش بعنوان مهمترین حوزه فعالیت سازمان

27/9/91         

هفتم

پیگیری بحث فعالیت های بازرگانی سازمان، اتخاذ راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی امور بازرگانی و بازار محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی و ارائه راهکارهای کاربردی به مدیریت سازمان

11/10/91         

هشتم

جمع آوری و ارائه پیشنهادهای اعضای جلسه با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهکارهای داخل و خارج سازمانی در حوزه بازرگانی

25/10/91         

نهم

تکمیل پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده اعضاء در جلسه هشتم با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهبردها در حوزه بازرگانی سازمان

3/11/91         

دهم

تحلیل و نقد وضعیت ساختار و نیروی انسانی سازمان سازمان

30/11/91         

یازدهم

بررسی قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تجزیه تحلیل ساختار سازمان تعاون روستایی در انطباق با آن

26/1/92         

دوازدهم

ارائه پیشنهادهای راهبردی در باره ساختار آتی سازمان تعاون روستایی مرتبط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

9/2/92         

سیزدهم

انطباق ساختار سازمان در ارتباط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

31/2/92         

چهاردهم

بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود

20/3/92         

پانزدهم

ادامه بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود(با تاکید بر تشریح فعالیت های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی)

22/5/92         

شانزدهم

بررسی وضعیت زیرساخت‌های شبکه تعاونیها و تشکل‌های بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود با تاکید بر تشریح فعالیت‌های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی

6/8/92         

هفدهم

1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مربوط به انتظارات و نقش شبکه‌ها در زنجیره «تامین و ارزش» محصولات کشاورزی

2- پیشنهاد «عنوان» برای سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای قانون تمرکز و سیاستهای دولت و بخش کشاورزی با لحاظ عنوان پیشنهادی«سازمان توسعه تعاونیها، تشکلها و تجارت کشاورزی»

18/9/92         

هجدهم

1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مدیریتی در زمینه فنی- اجرایی و زیر ساختهای شبکه 2- پیشنهاد عنوان برای سازمان

23/10/92         

فايلها
آيين+نامه+اجرايياتاق+فكر[1].doc 408.064 KB
بيشتر
آلبوم تصاوير
فیلم
سایت رهبریپایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
اتحادیه ها
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما